lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO projektā veiksmīgi pabeigta 110 tonnu PHB saturošu kondensatoru izvešana no Latvijas

Latvijā vēl joprojām uzņēmumos tiek ekspluatētas vai uzglabātas iekārtas, kas satur vēl no Padomju laikiem mantoto bīstamo ķīmisko vielu - polihlorēto bifenilu jeb PHB. PHB Latvijā satur elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas – kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropas valstīs laikā līdz pat 1989.gadam un tiek izmantoti kā elektroenerģiju pārveidojošās iekārtas.

Eļļu lietošana, kuru saturā ir PHB, Eiropā tika aizliegta astoņdesmito gadu beigās. Kopš tā brīža PHB saturošās eļļas tika aizstātas ar netoksiskām, stabilām, uz silikonu vai bezhlora ogļūdeņražiem bāzētām eļļām. Kā alternatīvu sāka izmantot eļļas, bāzētas uz dabīgiem un sintētiskiem esteriem, kas nav toksiski, viegli sabrūk vidē un kam ir augstāka izolācijas efektivitāte nekā minerāleļļām.

Pēdējo divu gadu laikā PHB saturošo kondensatoru un transformatoru apjoms uzņēmumos ir strauji sarucis pateicoties ANO Attīstības programmas projektam "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā", kas tiek īstenots sadarbībā ar Vides ministriju, SIA "Vides investīciju fonds" un Valsts vides dienestu.

Vakar, 2008.gada 9.jūlijā, Projekta ietvaros no Latvijas tika pabeigta papildus 110 tonnu PHB saturošu kondensatoru izvešana. Tādējādi kopumā no 55 projektā iesaistītajiem uzņēmumiem uz šo brīdi ir izvestas 440 tonnas PHB saturošas iekārtas un līdz ar šo 110 tonnu PHB saturošo kondensatoru iznīcināšanu tiks noslēgts Projekta II posms. Ņemot vērā, ka PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela, tā ir kancerogēna, mutagēna un bīstama videi un cilvēka veselībai, Projekta dalībnieki – uzņēmumi - Projekta ietvaros nodrošina iekārtu iepakošanu speciālos metāla konteineros, kas pildīti ar īpašu absorbējošu materiālu, tādējādi nodrošinot šo iekārtu drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu transportēšanu.

Ņemot vērā veiksmīgi organizētos Projekta pirmās un otrās kārtas konkursus par iekārtu iznīcināšanu, kā arī veiksmīgo sadarbību ar Latvijas Republikas Vides ministriju un Valsts Vides dienestu, šonedēļ beidzas pieteikšanās Projekta jau trešajai, taču pēdējai kārtai, kurā tiek plānota vēl vismaz 100 tonnu PHB saturošu iekārtu iznīcināšana.

Vienlaicīgi, pateicoties Valsts Vides dienesta sniegtajai informācijai, ir veikts nozīmīgs darbs, lai apkopotu informāciju par to, vai vairāk kā 250 uzņēmumu rīcībā varētu būt PHB saturošas iekārtas. Apkopojuma rezultātā ir izdevies secināt, ka šobrīd vēl vismaz 80 uzņēmumu rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, kas kopumā veido vismaz 180 tonnas. Lai arī normatīvajos aktos noteiktais termiņš PHB saturošu iekārtu iznīcināšanai ir 2010.gada decembris, vairāk kā puse no šiem - no jauna identificētajiem - uzņēmumiem ir izteikuši savu vēlmi piedalīties ANO Attīstības programmas projektā, jo tādā veidā uzņēmumi krietni samazina izdevumus, kas saistīti ar šo iekārtu iznīcināšanu ārvalstīs tehnoloģisku iemeslu dēļ šo iekārtu iznīcināšanu nav iespējams veikt Latvijā.

Projekta noslēguma etapā ANO Attīstības programma iesniegs Valsts Vides dienestam informāciju par tiem uzņēmumiem, kuru rīcībā vēl paliks PHB saturošas iekārtas. Šī informācija būs izmantojama veicot kontroli par PHB saturošo iekārtu iznīcināšanas gaitu, kas tad atlikušajiem uzņēmumiem jau pilnībā būs jāsedz no saviem līdzekļiem.
Projektu finansē ANO Attīstības programma/Pasaules vides fonds. Projektā tiek organizēta un apmaksāta polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšana.


drukāt lapu