lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / ANO projektā veiksmīgi pabeigta 230 tonnu PHB saturošu transformatoru izvešana no Latvijas

Šodien, 16. jūnijā ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP) un Vides ministrija preses konferencē informēja žurnālistus par 230 tonnu PHB saturošu transformatoru izvešana no Latvijas projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" ietvaros. ANO Attīstības programma Latvijā (UNDP) šo projektu īsteno sadarbībā ar Vides ministriju un SIA "Vides investīciju fonds", kā arī Valsts vides dienestu.

PHB ir īpaši bīstama ķīmiska viela, tā ir kancerogēna, mutagēna un bīstama videi un cilvēka veselībai. Galvenais PHB avots Latvijā ir kondensatori un transformatori, kas ražoti bijušajā PSRS un Austrumeiropā. Laika posmā no šā gada februāra līdz maijam pavisam kopā tika izvesti 32 PHB saturoši transformatori, un šobrīd ir veiksmīgi pabeigta to nogādāšana bīstamo atkritumu iznīcināšanas rūpnīcā Zviedrijā, kur tiks nodrošināta to iznīcināšana drošā un videi nekaitīgā veidā.

Vides ministrs Raimonds Vējonis uzsvēra: „Tā ir unikāla pieredze Vides ministrijai sadarbojoties ar privātajiem uzņēmumiem, samazināt tiem finansiālo slogu, un vienlaikus izpildīt uzņēmumiem saistošās Eiropas Savienības normatīvo aktu prasības. Projekta ietvaros uzņēmumiem tiek nodrošināta palīdzība, organizējot un apmaksājot PHB saturošo iekārtu iznīcināšanu. Tādēļ uzņēmumi, kuri piedalās šajā projektā ir rīkojušies gudri un tālredzīgi, jo iekārtu nomaiņa jebkurā gadījumā būs jāveic līdz 2010.gada beigām, savukārt projekts sniedz nozīmīgu finansiālu atbalstu iekārtu iznīcināšanas izmaksu segšanai”.

Projekta īstenotāji ir gandarīti, ka ir izdevies veiksmīgi pabeigt šo nozīmīgo projekta posmu un veiksmīgi nodrošināt tik liela apjoma - 230 tonnu - izvešanu no Latvijas. Jebkuras darbības ar PHB saturošiem transformatoriem ir bīstamas un ir saistītas ar paaugstinātu risku, tā kā transformators satur apmēram 3 tonnas PHB saturošu eļļu. PHB koncentrācija transformatoru eļļā ir ļoti augsta, ap 90%. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt, lai darbības ar transformatoriem - atvienošana, pārvietošana, transportēšana un iznīcināšana - notiktu drošā un atbilstošā veidā. Transformatoru sagatavošanu transportēšanai nodrošināja Zviedrijas uzņēmums SAKAB AB. Transformatoru transportēšanai tika izmantoti īpaši izgatavoti konteineri, kā arī speciāli stiprinājumi un absorbējošie materiāli. Transformatori tika transportēti uz Zviedriju ar jūras transportu, un šobrīd jau veiksmīgi nogādāti SAKAB AB bīstamo ķīmisko atkritumu iznīcināšanas rūpnīcā, Kumlā.

Lielāko daļu PHB saturošu transformatoru iznīcināšanai projektā nodeva projekta dalībnieks A/S "Liepājas Metalurgs". Uzņēmums ir veicis ievērojamu rekonstrukciju, lai nodrošinātu šo bīstamo vielu saturošu iekārtu nomaiņu pret jaunām, videi draudzīgām iekārtām. Visu darbu veikšanas laikā AS „Liepājas Metalurgs” teritorijā tika nodrošināts vides monitorings.

Jāapzinās, ka PHB saturošas iekārtas ir bīstamas, tāpēc sākot ar iekārtu demontēšanas brīdi līdz to iznīcināšanai šīs iekārtas rada risku. Ir aizliegts mēģināt noliet eļļas vai iznīcināt iekārtas pašu spēkiem - PHB ir noturīgais organiskais piesārņotājs, tas gadu desmitiem saglabājas vidē, radot būtisku kaitējumu. Turklāt PHB radītās sekas nav tūlītējas, bet problēmas būs manāmas ilgākā laika posmā, vidēji 10-30 gadu laikā, tai skaitā, ja PHB ir nokļuvis cilvēka organismā.

Projektā līdz 2008.gada rudenim tiks nodrošināta vismaz 430 tonnu PHB saturošu iekārtu iznīcināšana. Pirmajā posmā 2007.gadā tika iznīcinātas 100 tonnas kondensatoru, bet 2008.gadā tiks iznīcinātas 230 tonnas transformatoru. Jau 2008.gada jūlija 2.nedēļā tiks izvestas vēl 100 tonnas kondensatoru, dodot iespēju masu mediju pārstāvjiem piedalīties un novērot šo procesu. Kopumā Latvijā uz 2007.gada beigām ir identificēti vairāk kā 60 uzņēmumu, kuru rīcībā ir aptuveni 480 tonnas PHB saturošu iekārtu. Tā kā Latvijā nav tehnoloģisku iespēju iznīcināt šo bīstamo vielu vai to saturošas iekārtas, uz katru projekta posmu tiek organizēts starptautisks konkurss par iekārtu iznīcināšanu.

Silvija Kalniņš ANO Attīstības programmas Latvijā projektu biroja vadītāja aicināja uzņēmumus izmantot iespēju līdz 2008.gada 10.jūlijam pieteikties dalībai projekta trešajā - pēdējā posmā.

Projektu finansē ANO/Pasaules vides fonds. Projektā tiek organizēta un apmaksāta polihlorētos bifenilus jeb PHB saturošu iekārtu iznīcināšana.


drukāt lapu