Vēl ir iespējams pieteikties dalībai ANO projektā PHB saturošu iznīcināšanai!

UNDP/GEF projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un iznīcināšana videi draudzīgā veidā" jau ir iznīcinātās 100 tonnas PHB saturošu iekārtu, bet šogad plānots iznīcināt vēl 330 tonnas iekārtu. Projektā piedalās jau 55 uzņēmumi, kuri kopā nodos 420 tonnas.

Ņemot vērā Projekta veiksmīgo norisi, ir radusies iespēja sniegt atbalstu arī pārējiem uzņēmumiem iekārtu iznīcināšanā. Šobrīd tiek uzsākta Projekta trešā un pēdējā kārta, kurā vēl ir iespēja pieteikties dalībai arī tiem uzņēmumiem, kuri vēl nav iesaistījušies Projektā. Tāpēc aicinām uzņēmumus izmantot šo iespēju un pieteikties dalībai Projektā.

Vairāk informācijas par pieteikšanos skatīt sadaļā "PHB saturošu iekārtu utilizācija": Pieteikšanās dalībai projektā.

Sadaļā ir pieejama Pieteikuma veidlapa, informācija par laika grafiku, PHB saturošu iekārtu tipu saraksts, kā arī cita noderīga informācija. Ņemot vērā Projekta pēdējās kārtas ierobežotos finanšu resursus, iespēja piedalīties Projektā prioritāri tiks dota uzņēmumiem, kuri pirmie līdz 2008.gada 30.aprīlim pieteiksies dalībai.

Kontaktpersona jautājumos par pieteikšanos Projekta 3.kārtai: Māris Klindžāns, Projekta asistents, t. 26594622, E-pasts: maris.klindzans@undp.riga.lv