RoundBaltic diskusija par energoefektivitātes pasākumu ieviešanu pašvaldībās Vidzemes reģionā

2023.gada 2.martā Latvijas Vides investīciju fonds sadarbībā ar RoundBaltic projekta partneriem organizēja tiešsaistes apmācības semināru/diskusiju par privātā finansējuma piesaiste ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai - Nākamie soļi publiskā sektora energoefektivitātes pasākumu finansēšanā. Pasākumā kopumā piedalījās vairāk nekā 60 reģistrēto dalībnieku no valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī no privātā sektora un pakalpojumu sniedzēji.

Pasākuma mērķis bija veicināt izpratni par padziļinātas renovācijas ieviešanu daudzdzīvokļu un sabiedriskajās ēkās, kā arī labāku izpratni par ilgtspējīgu materiālu izmantošanu, nacionālo stimulu ieviešanu, informētību par izmaiņām likumdošanā un standartizēto energoefektivitātes finansēšanu.

 

Pasākuma programma pieejama šeit:

Pasākuma ierakstu varat apskatīt šeit:

Ievaddaļas sesija: https://www.youtube.com/watch?v=9kvfRR5TOhs 

1.sesija: https://www.youtube.com/watch?v=bQJ7VjsezbI 

2.sesija: https://www.youtube.com/watch?v=aPwM_b81yMA 

Nobeiguma/secinājumu sesija: https://www.youtube.com/watch?v=hBIcHaaKLkg 

 

Aicinām iepazīties ar diskusijas laikā demonstrētajām prezentācijām šeit: 

 

RoundBaltic projekta mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē.

 

 

 

Papildus informācija:

Sergejs Gomzjakovs, projekta vadītājs, tālr.+37127897302

 

Projektu finansē:

Horizon2020/Apvārsnis2020