17.11.2022 - Enershare projektā saņemti 8 miljoni eiro liels atbalsts pirmās kopīgās Eiropas enerģētikas datu telpas izveidošanai

Enerģijas koplietošanas projektā Enershare tiks izveidota un ieviesta unikāla, pirmā šāda veida kopīga Eiropas enerģētikas datu telpa, kas ievērojami veicinās enerģētikas transformāciju un digitalizāciju gan pašas enerģētikas nozares, gan arī starpnozaru līmenī.

09.11.2022 - ENERSHARE. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē.

Laika posmā no 2022.gada 9. līdz 10.novembrim, Fonda komanda piedalījās projekta ENERSHARE ieviešanas sanāksmē.

14.07.2022 - Vides investīciju fonds uzsāk projekta ENERSHARE īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis Apvārsnis 2020 projektu: “Eiropas vienotais enerģētikas datu telpas ietvars datu koplietošanai visos energopakalpojumos un ārpus tiem  (ENERSHARE) “ īstenošanu.