lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā COME RES / Jaunumi / COME RES. Atjaunojamās enerģijas kopienas: Itālijas pieredze

Lai iepazītos atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) darbību, Itālijas pilsētā Maljano Alpi no 2022.gada 27. līdz 30. jūnijam COME RES projekta ietvaros viesojās Latvijas pašvaldību, nevalstiskā sektora, un valsts institūciju pārstāvji.

Maljano Alpi pašvaldība ir nodibinājusi pirmo AEK Itālijā, nodrošinot ar atjaunojamo enerģiju rātsnamu, bibliotēku, skolu, sporta zāli un vairākas vietējās ģimenes.  Mazākas izmaksas par enerģiju ir galvenais ieguvums pašvaldībai un iedzīvotājiem, kuri iesaistījušies enerģijas kopienā.

Pirmās AEK nosaukums ir Energy City Hall-1, tā dibināta 2020. gada 18. decembrī. Uz rātsnama jumta ir uzstādīta 20 kWp jaudas PV sistēma, pilsētas mērs ir kopienas priekšsēdētājs, kopienas juridiskā forma - biedrība. Tā kā vietējie iedzīvotāji, individuālie amatnieki un mazie uzņēmumi ir izrādījuši lielu vēlēšanos kļūt par AEK partneriem, kopš 2021. gada beigām ir nodibinātas vēl divas AEK, bet plānos šobrīd vēl ceturtās AEK izveide. Šobrīd atjaunojamās enerģijas kopienās ir apvienojušies septiņi ražojošie patērētāji un 40 lietotāji. Noteiktā AEK dalības maksa biedram ir 25 EUR gadā. 

Maljano Alpi pieredze vairāku mazo AEK izveidē un darbībā ir kļuvis paraugs tam, kā šādu atjaunojamās enerģijas decentralizētas ieguves modeli attīstīt visā Itālijā. Maljano Alpu pašvaldības administratīvajā teritorijā ir 22 300 iedzīvotāji, kas apdzīvo 32,6 km² lielu teritoriju Kuneo provincē, Pjemontā, kas ir COMRES izpētes paraugreģions.

Itālijā tāpat kā Latvijā turpinās juridisko, finansiālo, tehnisko un citu nosacījumu radīšana, lai izpildītu divu ES enerģētikas direktīvu prasības.

Pārstrādātā Atjaunojamās enerģijas direktīva ES (2018/2001/ES) un Elektroenerģijas tirgus direktīva ES (2019/944/ES) enerģijas kopienas definē kā enerģijas ražošanas procesa nepieciešamu un neatņemamu sastāvdaļu ES dalībvalstīs - tām jānosaka enerģijas kopienas spēju ražot enerģiju, izmantojot atjaunojamos enerģijas resursus (AER) un šādu enerģiju patērēt, uzglabāt, kopīgot un pārdot. Abu direktīvu ieviešanas mērķis ir mainīt tirgu, nododot elektroenerģijas ražošanu un sadali atpakaļ iedzīvotājiem.

Maljano Alpi šobrīd darbojošās trīs AEK dalībniekiem, kas ir pašvaldība, mazie uzņēmumi un iedzīvotāji, nodrošina nepieciešamo enerģijas daudzumu, dalās ar saražoto enerģiju un lieko daudzumu pārdod tālāk. Turklāt pašvaldībai rodas iespēja palīdzēt sociāli maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, novirzot enerģijas ražošanas pārpalikumu cīņai pret enerģētisko nabadzību, kas ir viens no pašvaldības galvenajiem mērķiem.

Maljono Alpi pārstāvji, eksperti no Itālijas enerģētikas aģentūras, augstskolām, organizācijām, citu Itālijas pilsētu pašvaldību pārstāvji latviešus iepazīstināja ar politiskajiem, plānošanas, juridiskajiem, finansiālajiem, tehniskajiem, tai skaitā IT un infrastruktūras risinājumiem, pieejām, instrumentiem, kas šobrīd raksturo pāreju uz AER izmantošanu. Maljano Alpi ir pievienojusies Turīnas Politehniskās universitātes Enerģētikas centra  “Enerģijas kopienu manifestam par iedzīvotāju centrālo vietu jaunajā energoresursu tirgū” (Manifests).

 

Enerģijas kopienas izveide ir sākusies saskaņā ar Manifestā iezīmētajiem soļiem, veicot 100 000 EUR lielas investīcijas, lai uz rātsnama jumta uzstādītu saules PV paneļus, kā arī privātpersonu dzīvokļos un publiskajās ēkās ierīkotu viedos enerģijas skaitītājus. Ir iegādātas arī divas elektrisko automobiļu uzlādes iekārtas.

Uz rātsnama jumta uzstādītā sistēma ir savienota ar rātsnama elektrosadales skapi, kas ļauj pašu saražoto, bet nepatērēto enerģiju novirzīt citu AEK dalībnieku vajadzībām. Abas elektroautomobiļu uzlādes iekārtas arī tiks pieslēgtas šai sistēmai un iedzīvotāji tās varēs izmantot bez maksas. 

Maljano Alpi pašvaldība, mazie un vidējie uzņēmumi, vietējie tehniskie speciālisti un iedzīvotāji pakāpeniski pilnveido savas kompetences AER izmantošanas un AEK jomā. Ir izveidota un darbojas digitālā AEK pārvaldības platforma, kas ļauj sekot līdzi saražotās enerģijas daudzumam, patēriņam, analizēt to, tādejādi tiek uzkrāti dati, atziņas un pārbaudītas idejas par AEK pārvaldību pilsētā.

Pašvaldībai ir vairāki sadarbības partneri. Jau minētais Turīnas Politehniskās universitātes Enerģētikas centrs un vēl citas institūcijas – piemēram, jaunuzņēmums Energy4COM un enerģētikas konsultāciju firma “Gruppo Operativo Comunita Energetishe Rinnovabili” jeb saīsinājumā “GOCER”.

Turīnas Politehniskās universitātes Enerģētikas centra mērķis ir veidot valsts un Eiropas mēroga sadarbību par AEK, pamatojoties uz akadēmiskās pētniecības, inovāciju un partnerības sniegtajām iespējām.  

Savukārt jaunuzņēmums Energy4COM sniedz palīdzību AER izmantošanastehniskajā un operatīvajā pārvaldībā. Bet konsultanti GO-CER2 - tehniski un operatīvi atbalsta Maljano Alpi iegūto zināšanu izplatīšanu pašvaldību un uzņēmumu vajadzībām visā Itālijā.

Protams, pieredzes semināra noslēgumā, radās jautājums, ko no visa dzirdētā iespējams izmantot Latvijā.

Starp Itāliju un Latviju ir pietiekami daudz atšķirību, tāpēc ir iespējams runāt tikai par atsevišķu pieredzes elementu izmantošanu. Šāds ir viens no pieredzes apmaiņas brauciena secinājumiem. Kādi šie elementi varētu būt, to skaidrosim tālākajās COMRES projekta aktivitātēs. Inovatīvs uzņēmējdarbības modelis AEK saražotās enerģijas datu pārvaldībai, izmantojot digitālo platformu un piešķirot saviem biedriem kopīgās enerģijas radītos guvumus. AEK tapšanas secība, šo darbību iekļaušana pašvaldības stratēģiskajos dokumentos un pašvaldības rīcība saules PV paneļu uzstādīšanas vietas noteikšanā, saražotās enerģijas lietotāju iesaistīšanā varētu būt daži no Itālijas pieredzes elementiem, kas varētu noderēt arī pie mums, Latvijā.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

COME RES projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 953040

 

Projekta mājas lapa:

https://come-res.eu/

 drukāt lapu