lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2006 / VIF2006/3

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš

Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 7845111.

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2006/3

Iepirkuma publicēšanas datums: 2006. gada 27. oktobris plkst. 10:00

Iepirkuma nosaukums:

Fonda mājas lapas www.lvif.gov.lv pilnveidošana

Piedāvājuma iesniegšanas


vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2006. gada 24. novembris plkst. 12:00

norāde:

Fonda mājas lapas www.lvif.gov.lv pilnveidošana

Samaksas kārtība:

10% avanss un 90% pēc piegādes

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām.

Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Pasūtamo preču īss apraksts:

Fonda mājas lapas www.lvif.gov.lv pilnveidošana:
 • Izstrādāta ērta sistēma lietotājiem izmainīt lapas dizainu (krāsu nomaiņa un teksta lielums)
 • Izstrādāta banneru funkcija lapas pirmajai lapai (EN, LV, RU) un kopējie banneri
 • Pilnveidots ziņu modelis, precizējot ziņu parādīšanu (parāda tikai 5 jaunākās ziņas - parējās parādās arhīvā " < 1 2 3 ... 9 >")
 • Mainīts jaunumu ievadīšanas noklusētais uzstādījums
 • Pilnveidota komentāru pievienošanas sistēma, atslēdzot iespēju automātiski pievienot komentārus, kā arī paredzēt iespēju bloķēt lietotājiem pieeju Fonda lapai pēc IP adreses ar pārsūtīšanu uz citu lapu
 • Izstrādāta un automatizēta "realizēto projektu" sistēma, kas balstās uz datubāzē ievadīto informāciju - jānodrošina vismaz 3 grafiku veidošanās, kā arī automātiska projektu grupēšana un atspoguļošana rajonu griezumā un detālā projekta informācija
 • Pilnveidotas grafikas sadaļā "Aizdevumi", "Konsultācijas", "Sadarbība".
 • Pilnveidots jaunumu bloks, paredzot iespēju lietotājiem pieteikties uz jaunumiem tiešsaistes režīmā un automātiska jaunumu nosūtīšana visiem pēc saraksta
 • Sadaļas "Es un vide" pilnveidošana ar kalkulatoriem un animēto/"jūtīgo" grafiku
 • Mājas lapas apmeklētāju statistikas pilnveidošana
 • Bilžu pārvaldīšanas sistēmas optimizēšana
 • Slēgtās daļas funkcionalitātes paplašināšana un sasaiste ar datubāzi, paredzot iespēju ievadīt projekta vispārīgo informāciju, projekta bildes, projekta apsekojuma informāciju, projekta statusa maiņu (valdes lēmumi un līgumi) un projekta izmaksas un atmaksas
 • Mājas lapas vizuālā tēla atjaunošana un iespējamās funkcionalitātes izlabošana atbilstoši Firefox2 un IExplorer7 pārlūkprogrammām

Projekta vadības un izstrādes pakalpojumi jāsniedz latviešu valodā

Piedāvājuma derīguma laiks:

91 diena, sākot no piedāvājuma iesniegšanas brīža

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:
Uzvarētājs:
Līgumcena:Paredzamā līgumcena līdz Ls 2000


drukāt lapu