lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Jaunumi / Apstiprināts Pasaules Vides fonda finansējums

Vides ministrija ir saņēmusi apstiprinājumu no Pasaules Vides fonda par viena miljona dolāru piešķiršanu projektam "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā". Projekts tiks ieviests sadarbojoties Vides ministrijai, ANO Attīstības programmas Latvijas projektu birojam un Vides investīciju fondam.

Finansējums piešķirts, lai videi draudzīgā veidā tiktu savāktas un iznīcinātas tās iekārtas, kuras satur PHB (polihlorētos bifenilus) un PHT (polihlorētos trifenilus) – vielas, kuras savulaik Padomju Savienībā izmantoja elektroenerģiju pārveidojošajās iekārtās transformatoros un kondensatoros. Šādu iekārtu mūžs ir 30 un pat vairāk gadu, tādēļ atsevišķos uzņēmumos joprojām šāda tipa iekārtas tiek ekspluatētas. Latvijā vecākā iekārta, kas satur PHB un PHT vielas ir ražota vēl pagājušā gadsimta četrdesmitajos gados.

Minētās vielas ir stabili organiski savienojumi, kas vidē saglabājas gadu desmitiem, turklāt šie savienojumi uzkrājas dzīvo organismu taukaudos un ir dzīvniekiem ļoti bīstami. Ar šāda tipa organisko vielu piesārņojuma izplatību tiek saistīta daudzu dzīvnieku sugu, arī Baltijas roņu, lielo jūras plēsēju putnu un zivju populāciju samazināšanās. Arī cilvēka organismam palielināta šo vielu koncentrācija ir ļoti bīstama.

"Bīstamo organisko vielu iznīcināšanas process parasti ir ļoti dārgs", skaidro vides ministrs Raimonds Vējonis, "tieši tādēļ piešķirtais finansējums ir būtisks atspaids tiem Latvijas uzņēmumiem, kuru rīcībā ir šīs bīstamās vielas saturošās iekārtas". "Diemžēl mēs šobrīd varam finansēt tikai veco iekārtu savākšanu un iznīcināšanu, bet jaunu iekārtu uzstādīšana uzņēmējiem būs jāsedz no saviem līdzekļiem,” atzīmēja R.Vējonis. Ministrs gan uzsver, ka neatkarīgi no tā, vai šis finansējums būtu vai nebūtu saņemts, uzņēmumiem būtu vecās iekārtas jālikvidē un jānomaina, tā kā ES un starptautisko konvenciju noteikumi paredz noteiktā termiņā no saimnieciskās aprites izņemt PHB un PHT saturošās iekārtas, nomainot tās ar jaunākām. "Tieši tādēļ", kā norādīja vides ministrs, "piesaistītais finansējums būs liels atspaids, lai piemērotu mūsu uzņēmumu darbību ES noteikumiem."

Projekts paredz izmantot piesaistītos finanšu resursus, lai savāktu vienuviet un pēc tam videi draudzīgā veidā likvidētu šīs vielas saturošās iekārtas. Pagaidām likvidējamās iekārtas tiks savāktas un līdz likvidācijai uzglabātas Latvijā, bet vēlāk tiks vestas iznīcināšanai uz ārzemēm. Jau šobrīd sadarboties ar ministriju ir gatavi vairāk nekā 40 Latvijas uzņēmumi, tostarp arī "Latvenergo", "Liepājas Metalurgs" un "Latvijas Dzelzceļš". Projektu plānots realizēt trīs gadu laikā.

Vides investīciju fonds nodrošinās projekta ieviešanas koordināciju, veicot projekta ieviešanas vienības funkcijas, kā arī speciālas finansēšanas shēmas ietvaros piedāvās uzņēmējiem nepieciešamos finanšu resursus jaunu iekārtu iegādei.


drukāt lapu