Pārstrādātāju saraksts

PHB SATUROŠU IEKĀRTU UN ATKRITUMU UTILIZĀCIJA

1) Utilizācijas metodes, kas nav saistītas ar dedzināšanu:

2) Atkritumu utilizācija, izmantojot dedzinātāju: