lv en
Home
Email

Sākumlapa / PHB projekti / Noderīga informācija

Noderīga informācija

www.undp.lv ANO Attīstības programma Latvijā
www.vidm.gov.lv Vides ministrija
www.vvd.gov.lvValsts vides dienests
www.pops.intStokholmas konvencijas par NOP mājas lapa

Normatīvie akti:
 • Atkritumu apsaimniekošanas likums
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 139: Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 319: Bīstamo atkritumu uzskaites, identifikācijas, uzglabāšanas, iepakošanas, marķēšanas un pārvadājumu uzskaites kārtība
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 342: Atkritumu apsaimniekošanas atļauju izsniegšanas, pagarināšanas, pārskatīšanas un anulēšanas kārtība
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 529: Atsevišķu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanas kārtība
Starptautiskie akti:
 • Stokholmas konvekcija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem
 • Padomes Direktīva 91/689/EEK (1991. gada 12. decembris) par bīstamajiem atkritumiem
 • Padomes Direktīva 96/59/EEK (1996. gada 16. septembris) par polihlorētu bifenilu un polihlorētu terfenilu (PCB/PCT) apglabāšanu
 • Regulation (EC) No 850/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on Persistent organic pollutants
Citi dokumenti:
 • Nacionālais ieviešanas plāns par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 2005.– 2020. gadam
 • Vadlīnijas polihlorēto bifenilu apzināšanai Latvijā
 • PCB Transformers and Capacitors From Management to Reclassification and Disposal


drukāt lapu