PHB saturošu iekārtu utilizācija

PHB saturošu iekārtu utilizācija

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 139 "Noteikumi par atsevišķu bīstamas ķīmiskas vielas saturošu iekārtu un produktu lietošanas un marķēšanas prasībām un par videi kaitīgo preču sarakstu" PHB saturošu iekārtu izņemšana no saimnieciskās aprites un to utilizācija jāveic līdz 2010. gada 31. decembrim .

Lai izpildītu šo prasību noteiktajā termiņā, aicinām uzņēmumus nekavējoties sākt plānot PHB saturošu iekārtu utilizāciju. Lai atvieglotu PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanu, Projekta ietvaros ir sagatavota noderīga informācija, lai palīdzētu uzņēmumiem plānot PHB saturošu iekārtu utilizāciju un veikt ar to saistītās darbības gan videi, gan cilvēka veselībai drošā veidā. Aicinām uzņēmumus, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas, iepazīties ar šo informāciju, pirms uzsākt iekārtu demontēšanu, transportēšanu un utilizāciju.

PHB utilizācijas metodes

Materiāls par PHB utilizācijas metodēm angļu valodā.