PHB projekti

Noderīga informācija PHB saturošu iekārtu utilizācijas plānošanā !

UNDP/GEF projekta "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" ietvaros ir sagatavota pamatinformācija, lai palīdzētu uzņēmumiem plānot PHB saturošu iekārtu utilizāciju un veikt ar to saistītās darbības gan videi, gan cilvēka veselībai drošā veidā.

Sagatavotais informatīvais materiāls ietver pamatinformāciju par veicamajām darbībām, noderīgu kontaktinformāciju, kā arī ieteikumus un informāciju par pamatprincipiem, kas jāievēro, lai nodrošinātu drošību iekārtu demontēšanas, uzglabāšanas vai transportēšanas laikā. Aicinām uzņēmumus, kuru rīcībā ir PHB saturošas iekārtas iepazīties ar šo informāciju, pirms uzsākt kādu no iepriekš minētajām darbībām vai iepazīties ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Vienlaicīgi informējam, ka patreiz tiek veikta uzņēmumu aptauja, lai noskaidrotu, kā uzņēmumi plāno veikt utilizāciju un vai būtu ieinteresēti piedalīties Projektā. UNDP/GEF projektā "PHB saturošu iekārtu savākšana un utilizācija videi draudzīgā veidā" piedalās 12 uzņēmumi, taču Latvijā ir vēl 68 uzņēmumi, kuru rīcībā ir PHB saturošās iekārtas. Projekta ietvaros tiks izstrādāta atbalsta sistēma, lai palīdzētu arī pārējiem uzņēmumiem plānot un īstenot PHB saturošu iekārtu utilizāciju. Atbalsta sistēmas ietvaros tiek plānots piedāvāt Projekta 2. posmā (2008. gada pavasaris/vasara) uzņēmumiem nodot iekārtas utilizācijai Projekta ietvaros, uzņēmumam sedzot ar transportēšanu un utilizāciju saistītās izmaksas.

Gadījumā, ja arī Jūsu uzņēmumu interesē šī iespēja, lūdzu sazināties ar Projekta vadītāju Ievu Belu, tālrunis 7 845 111, e-pasts: ieva.bela@undp.riga.lv