lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Misija un darbības mērķi

Fonda darbības virsmērķis– vides piesārņojuma samazināšana, veicinot vides aizsardzības projektu realizāciju un palielinot pašvaldību un kapitālsabiedrību kapacitāti sagatavot un realizēt kvalitatīvus un efektīvus vides aizsardzības projektus no projekta idejas līdz tās īstenošanai. Mūsu darbība ir virzīta uz maksimālā vides uzlabojuma sasniegšanu, ieguldot finanšu resursus vides infrastruktūras sakārtošanas projektu realizācijā.

Fonda darbības virzieni:
  • finanšu/ESKO pakalpojumi – apvienojot vietējos un ārvalstu finanšu resursus, atbalstīt videi draudzīgus pašvaldību un privātā sektora projektus, izsniedzot aizdevumus,
  • attīstības sadarbības projektu vadība - nodrošināt Fonda uzkrātās pieredzes vides projektu sagatavošanā, ieviešanas uzraudzībā un pēcieviešanas rezultātu novērtēšanā pārnesi uz citām valstīm,
  • Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta un Emisiju kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu īstenošanas uzraudzība - veicināt efektīvu un caurspīdīgu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējuma apgūšanu, veicot kvalitatīvu un profesionālu finansēto projektu īstenošanas uzraudzību.

Fonda darbības kvalitāte – 2004. gada 5. februārī Fonds saņēma ISO 9001 sertifikātu, kas bija mērķtiecīgas Fonda darbības pilnveidošanas rezultāts, lai nodrošinātu visiem mūsu klientiem kvalitatīvus pakalpojumus un pilnveidotu Fonda darbību arvien pieaugošo klientu vajadzību apmierināšanai.

 

ISO9001

 drukāt lapu