viagra
lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Jaunumi

16.03.2016 - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkās konkurss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana - zema enerģijas patēriņa ēkās" ietvaros

02.03.2016 - Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos konkurss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros.

01.03.2016 - Būvniecībā strādājošie apgūst energoefektīvu ēku būvniecību un atjaunošanu

Pēdējo trīs nedēļu laikā būvniecības profesionāļi aktīvi apguva padziļinātas zināšanas energoefektīvā būvniecībā un ēku atjaunošanā. Pilotkursā, kas projekta “BUILD UP Skills FORCE” ietvaros tika realizēts Rīgā un Ērgļos, būvniecībā strādājošajiem bija iespēja iegūt zināšanas un prasmes par gandrīz nulles enerģijas ēku būvniecību, atjaunojamo energoresursu efektīvu izmantošanu un ēku atjaunošanu un pārbūvi, kas sekmēs būvdarbu kvalitāti un ilgmūžību. Uz apmācībām bija pulcējušies būvniecības speciālisti, profesionālo skolu pedagogi un mācību centru pasniedzēji, kuri atzina, ka viņus īpaši interesē resursu efektīva izmantošana un zemāki ēku uzturēšanas izdevumi, un iegūtās zināšanas un prasmes viņi varēs izmantot savā profesionālajā darbībā.

15.02.2016 - Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar projekta PRIMES organizē diskusiju projektētājiem un arhitektiem

2016.gada 10.februārī Carnikavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Vides investīciju fondu organizēja semināru potenciālajiem izpildītājiem Carnikavas novada pašvaldība gatavotajā iepirkumā - Carnikavas novada pašvaldības plānotais zaļais iepirkums: izglītības un sporta infrastruktūras projektēšana.

01.02.2016 - Baltic Flows starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksme un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu

2016. gada 27. janvārī notika sanāksme „BalticFlows starptautiskās pieredzes apmaiņas un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību”. drukāt lapu