lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Jaunumi

30.12.2020 - Projekta Circular PP noslēgums

SIA Vides investīciju fonds 2017.gadā uzsāka Interreg BSR programmas projekta “Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm - Circular PP“ īstenošanu, kura mērķis bija sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Baltijas Jūras reģiona valstīs. Tā noslēgums ir 2020.gada decembris.

01.12.2020 - Vides investīciju fonds uzsāk projekta COME RES īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis Apvārsnis 2020 projektu: “Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem pasākumiem (COME RES)“ īstenošanu. 

27.11.2020 - THERMOS projekta ietvaros organizē modelēšanas programmatūras apmācības

SIA "Vides investīciju fonds” 2020. gada 25. novembrī organizēja Inovatīvas THERMOS modelēšanas programmatūras prezentāciju un praktiskās demonstrēšanas pasākumu.

09.11.2020 - 2020.gada 4. novembrī SIA Vides investīciju fonds organizēja apmācības pašvaldību iepirkumu speciālistiem

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projekta:“ Apmācības iepirkumu speciālistiem par Zaļo Publisko iepirkumu”  2020. gada 4. novembrī organizēja ceturtās apmācības par zaļā publiskā iepirkuma kritēriju piemērošanu tīrīšanas līdzekļiem un ķīmiskajām vielām.

19.10.2020 - Seminārs “Aprites ekonomika Latvijas pašvaldībās: Teorijā un praksē?”

Šā gada 15.oktobrī SIA Vides investīciju fonds organizēja semināru “Aprites ekonomika Latvijas pašvaldībās: Teorijā un praksē?”, kas norisinājās SIA ZAAO dabas un tehnoloģiju parks "URDA". Pasākums tika organizēts projekta “Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm - Circular PP” ietvaros ar mērķi informēt un iepazīstināt pašvaldību iepirkumu speciālistus, kā arī uzņēmējus par aprites ekonomikas attīstību, tendencēm un  ieviešanu. Šajā seminārā Pļaviņu un Smiltenes pašvaldība prezentēja veiktos iepirkumus, kuri tika īstenoti cenšoties ņemt vērā aprites ekonomikas principus. Plašāka diskusija tika atvēlēta tematam par pašvaldību pieredzi deklarāciju un sertifikātu izmantošanā produkta kvalitātes kritēriju pārbaudē.drukāt lapu