lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Jaunumi

03.01.2022 - Aicina pieteikties finansiālam atbalstam bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" aicina iesniegt projekta iesniegumus Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts bezemisiju un mazemisiju transportlīdzekļu iegādei" ietvaros.

14.12.2021 - RoundBaltic diskusija “Privātā finansējuma piesaiste ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai - Publiskajam sektoram jārāda piemērs.”

2021.gada 8.decembrī Vides investīciju fonds sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu nozares asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu organizēja apaļā galda diskusiju par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes finansēšanā, jaunu integrētu finansēšanas veidu un mehānismu attīstīšanā, lai dalītos ar pieredzi un viedokli.

Apaļā galda diskusijas mērķis ir turpināt dialogu starp galvenajām ieinteresētajām pusēm Latvijā par privātā finansējuma piesaisti energoefektivitātes projektiem, un noteikt kopīgos uzdevumus un potenciālos uzlabojumus, kas būtu panākami esošajā politikas kontekstā un uzņēmējdarbības praksē. Dalība ir bez maksas. Pasākums notiek latviešu valodā. Pasākums ir turpinājums apaļā galda diskusijām, kas notika projekta RoundBaltic apaļā galda diskusiju ietvaros 2021. gada 6./7. maijā un 29.septembrī.

07.12.2021 - BD4NRG. Sagatavota pirmā projekta brošūra

BD4NRG projektā sagatavota pirmā brošūra, kas sniedz ieskatu BD4NRG projektā.

01.12.2021 - COME RES. Kopienu projektu potenciāls atjaunojamo energoresursu izmantošanas paplašināšanai

COME RES projekta ietvaros sagatavota faktu lapa par atjaunojamās enerģijas kopienām.

29.11.2021 - 8.decembrī norisināsies RoundBaltic diskusija par publiskā sektora energoefektivitātes veicināšanas pasākumiem

Aicinām piedalīties reģionālā apaļā galda diskusijā par Privātā finansējuma piesaisti ilgtspējīgas energoefektivitātes finansēšanai Latvijā: “Publiskajam sektorām jārāda piemērs“, kas notiks tiešsaistē 2021. gada 8.decembrī

Pasākumu organizē Latvijas Vides investīciju fonds sadarbībā ar Ekonomikas ministriju, Finanšu nozares asociāciju un Vidzemes plānošanas reģionu, lai dalītos ar pieredzi un viedokli.drukāt lapu