28.08.2023 - BD4NRG. Izveidots analītisko rīku komplekts

Analītisko rīku komplekts, kas apkopo un analizē lielos datus.

12.07.2023 - BD4NRG. Investīciju piesaiste energefektivitātes projektiem. Projekta sanāksme Rīgā

Laika posmā no 2023. gada 5. - 6. jūlijam Fonds uzņēma projekta komandu Rīgā, iepazīstināja ar organizācijas darbību un sasniegtajiem rezultātiem, kā arī diskutēja par projektā izstrādātā rīka funkcionalitāti.

14.12.2022 - BD4NRG. Projekta partneri tiekas projekta ieviešanas sanāksmē.

Laika posmā no 2022.gada 14. līdz 15.decembrim, Fonda komanda piedalījās BD4NRG projekta ieviešanas sanāksmē Romā, Itālijā.

07.11.2022 - BD4NRG. Atbalsts uzņēmumiem līdz 60 000 EUR lielo datu pārvaldības un analītisko servisu jomā enerģētikā!

Latvijas Vides investīciju fonds projekta “Lielie dati nākamās paaudzes enerģijai” ietvaros izsludina uzsaukumu mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī jaunuzņēmumiem finansiāla atbalsta saņemšanai līdz 60 000 EUR, izstrādājot jaunus pakalpojumus un prototipus lielo datu pārvaldības un analītisko servisu jomā enerģētikā.

07.12.2021 - BD4NRG. Sagatavota pirmā projekta brošūra

BD4NRG projektā sagatavota pirmā brošūra, kas sniedz ieskatu BD4NRG projektā.