Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic

Iniciatīvas Viedās finanses viedajām ēkām ieviešanas veicināšana Baltijas reģionā – Polijā, Latvijā un Dānijā - RoundBaltic

Projekta norises laiks

01.09.2020. – 31.08.2023. (36 mēneši)

Projekta mērķis

Projekta “RoundBaltic” galvenais mērķis ir nodrošināt ietvaru energoefektivitātes investīcijām, t.sk. dialoga veidošana un aktivitāšu veicināšana saistībā ar iniciatīvu “Viedās finanses viedām ēkām” un finanšu pīlāriem: efektīvāka publisko līdzekļu izmantošana, palīdzība projektu attīstībai un riska mazināšana.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta budžets

Kopīgais projekta budžets EUR SIA „Vides investīciju fonds” projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto projekta budžetu 213 368,75 EUR

Projekta vadošais partneris:

Projekta partneri:

Papildus informācija:

Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Horizon2020/Apvārsnis2020