lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind) / Jaunumi / WinWind projekts noslēdzies - aicinām iepazīties ar materiāliem

2020.gada 31.martā noslēdzas SIA "Vides investīciju fonda” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu veiktā projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” īstenošana Latvijā. Projekta noslēgumā projekta partneru konsorcijs ir sagatavojis sekojošus projekta materiālus, ar kuriem aicinām Jūs iepazīties Projekta mājas lapā https://winwind-project.eu/resources/outputs/

  1. Projekta 4. faktu lapa - Principi un kritēriji sociāli iekļaujošai vēja enerģijas izmantošanai.
  2. Tiešsaistes rīks “Pocket WinWind”- sociāli iekļaujoša vēja enerģijas attīstības veicināšana; rīks sniedz informāciju par galvenajiem projekta rezultātiem atbilstoši galvenajām mērķgrupām – iedzīvotāji, publiskās pārvaldes iestādes, ieskaitot pašvaldības (lēmumu pieņēmēji) un vēja enerģijas projektu attīstītāji.
  3. Rokasgrāmata - sociāli iekļaujoša vēja enerģija.
  4. Kopsavilkums - Politikas rekomendācijas sociāli iekļaujošas vēja enerģijas attīstības veicināšanai.
  5. Kopsavilkums - Labāko prakšu apkopojums un padziļināta salīdzinošā analīze.

Pateicamies visiem, kuri aktīvi piedalījās projekta pasākumos!

Ceram uz tikpat aktīvu sadarbību nākamajā projektā, kuru plānojam uzsākt jau drīz – 2020.gada nogalē.

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/drukāt lapu