lv en
Home
Site map
EmailSākumlapa / Sākums / Finanšu pārskati / Pretkorupcijas pasākumi

SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Fonds) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9.punktu informē, ka Fondā 2018.gadā ir veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  1. izstrādāts Fonda ētikas kodekss
  2. identificēti korupcijas riskam pakļautie amati
  3. apstiprināts 2018.gada iepirkumu plāns un sekots līdzi tā izpildei
  4. veiktas kārtējās darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos
  5. Fondā izvietota informācija, kuros apmeklētājiem pieejama informācija par Fonda noraidošo attieksmi pret koruptīvām darbībām

SIA "Vides investīciju fonds" (turpmāk – Fonds) saskaņā ar Ministru kabineta 17.10.2017. noteikumu Nr. 630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" 9.punktu informē, ka Fondā 2019.gadā ir veikti šādi pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  1. apstiprināts 2019.gada iepirkumu plāns un sekots līdzi tā izpildei
  2. veiktas kārtējās darbinieku apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos
  3. Fondā izvietota informācija, kuros apmeklētājiem pieejama informācija par Fonda noraidošo attieksmi pret koruptīvām darbībām


drukāt lapu