Vides investīciju fonds THERMOS projekta ietvaros organizē modelēšanas programmatūras apmācības

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar “Jelgavas pilsētas domi”, biedrību “Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra” (ZREA) un SIA “Fortum Jelgava” 2019. gada 13. novembrī organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta: “Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS)” ietvaros THERMOS modelēšanas programmatūras prezentāciju un praktiskās demonstrēšanas pasākumu.

Pašvaldību, siltumapgādes uzņēmumu, enerģētikas aģentūru un citu ieinteresēto pušu ekspertiem,  bija iespēja iegūt teorētiskas un praktiskas zināšanas, kā lietot THERMOS projektā izstrādāto rīku centrālās siltumapgādes sistēmas modelēšanai.

Viens no programmatūras aktīviem lietotājiem SIA ”Fortum Latvia” pārstāvis Valdis Rieksts – Riekstiņš sniedza praktisku apmācību kā lietot rīku. Atvērtā koda programmatūra, var izmantot siltumapgādes uzņēmumu speciālisti un pašvaldību pilsētplānotāji, lai modelētu nepieciešamās izmaiņas siltumapgādes sistēmā (pirms tehniskā projekta stadijā).

 

Projekta mērķis

Projekta virs mērķis ir Izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas izcelsmes vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas (siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija).

Projekta apakš mērķis ir sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm veiktefektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumenerģijas apgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo ātrāku renovāciju un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 


THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa: