lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Atbalsta veicināšana vēja enerģijas izmantošanai sauszemes vēja enerģijas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind) / Jaunumi / Vides investīciju fonds WinWind projekta ietvaros organizē tematisko sanāksmi

SIA "Vides investīciju fonds” sadarbībā ar Fizikālās enerģētikas institūtu 2018. gada 21. jūnijā organizēja Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas atbalsta programmas “Apvārsnis 2020” atbalstītā projekta “Atbalsta veicināšana vēja enerģijas attīstībai sauszemes vēja enerģijas izmantošanas ziņā mazattīstītos reģionos (WinWind)” tematisko sanāksmi: “Vēja enerģijas nozares attīstību ietekmējošie apstākļi”.

Tematisko sanāksmi atklāja WinWind projekta Latvijas partnerorganizāciju pārstāvji, iepazīstinot klātesošos īsumā ar projektu un ar sauszemes vēja enerģētikas attīstības specifisko barjeru un akceptējamības pētījumu, kuru WinWind projekta ietvarā ir veicis Norvēģijas Starptautiskais klimata pētījumu centrs (CICERO).  Sanāksmes laikā prezentācijās tika apskatīta vides un sociālo faktoru ietekme uz vēja enerģijas attīstību.

-          Sociālie faktori. Maija Bumbiere stāstīja par pētījumu: ”Dzīvošanas Alsungas vēja parka ainavā: vietējo iedzīvotāju pieredzes stāsti”. Klātesošie tika detalizēti iepazīstināti ar Alsungas vēja parka tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju viedokļiem par vēja parku un tā ietekmi uz viņu ikdienu.  Aigars Štāls dalījās ar pieredzi no Liepājas pilsētas par sabiedrības viedokļa apkopošanu, plānojot vēja parku būvniecību un nosakot zemes nomas cenas.

-          Vides faktori. Rolands Lebuss prezentēja jautājumus par putnu ligzdošanas vietām un migrācijas ceļiem, kas jāņem vērā plānojot jaunu vēja parku izbūvi un darbību, savukārt Ojārs Balcers stāstīja par vēja parku ietekmi uz sikspārņiem.  Svetlana Aņiskeviča iepazīstināja klātesošos ar pētījumu, kas tika izvērsts visā Latvijas teritorijā:  “Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā”.

Semināra turpinājumā Aigars Štāls dalījās ar savu, kā zemes īpašnieka pieredzi, iznomājot zemi vēja parkam, savukārt pārstāvis no  Polijas, nacionālās Enerģijas efektivitātes aģentūras, Piotrs Nowakowskis stāstīja par Polijas pieredzi veicinot enerģijas kopienu attīstību. Pašlaik Polijā tās ir 33 kopienas, kas aktīvi darbojas.

Tematiskajā seminārā uzstājās arī Daina Indriksone, daloties ar labās prakses pieredzi, kā vecināt iesaistīto pušu līdzdarbības atjaunojamo enerģijas resursu attīstības plānošanā.

Sanāksmes noslēgumā dalībnieki piedalījās diskusijā “Vēja enerģija: akceptējamības šķēršļi un virzītājspēki”

Sanāksmes prezentācijas:

 1.        Aija Zučika: “WinWind” projekts
 2.        Ivars Kudreņickis un Gaidis Klāvs: ”Sauszemes vēja enerģētikas attīstības specifisko barjeru un akceptējamības problēmu pētījums”
 3.        Maija Bumbiere: "Dzīvošana Alsungas vēja parka ainavā: vietējo iedzīvotāju pieredzes stāsti"
 4.        Aigars Štāls: “Sabiedrības viedokļa apkopošana”
 5.        Rolands Lebuss: “Putni un vēja parku  izveide”
 6.        Ojārs Balcers: “Vēja parku ietekme uz sikspārņiem”
 7.        Svetlana Aņiskeviča:  "Vēja enerģijas resursa telpiskā sadalījuma modelēšana Latvijas teritorijā”
 8.        Aigars Štāls: “Zemes īpašnieki vēja parkos – izaicinājumu  un ieguvumi
 9.        Piotr Nowakowski: “Energy communities in Poland. Regional models in wind energy development” 
 10.     Daina Indriksone, Baltijas Vides Forums, projektu vadītāja/ vides eksperte: “Iesaistīto pušu līdzdarbības veicināšana AER attīstības plānošanā”
 11.     Tematiskā diskusija

 

   

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 

WinWind projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līguma Nr. 764717.

Projekta mājas lapa: http://winwind-project.eu/

 drukāt lapu