Circular PP projekta komanda apmaklē apmācības Hāgā, Nīderlandē

No 2018.gada 23. līdz 25.janvārim Hāgā, Nīderlandē projekta Aprites ekonomikas attīstības sekmēšana caur inovatīvu iepirkumu un kapacitātes celšanas aktivitātēm (Circular PP) ietvaros tika organizētas apmācības par Aprites ekonomiku un Aprites iepirkumu projektā iesaistītajām pilot-pašvaldībām. Apmācības organizēja projekta partneri, kuri pilda mentoru lomu no Infrastruktūras un vides ministrijas (Rijkswaterstaat, Nīderlande) sadarbībā ar partneriem Velsas. Apmācībās piedalījās Vides investīciju fonda projektu vadītāja Zane Bilzēna un projekta eksperte Jana Simanovska, kā arī Publiskās iepirkumu nodaļas vadītāja Eva Ciekurze no Liepājas pilsētas domes. papildus projekta partneriem no Latvijas, apmācībās piedalījās vēl 2 pilot-pašvaldības, Malmo pašvaldība no Zviedrijas un Alborgas pašvaldība no Dānijas, kurām projekta laikā jāveic vismaz viens aprites iepirkums.

Circular PP projekts paredz kapacitātes celšanas aktivitātes visos ar aprites iepirkumu (zaļo publisko iepirkumu) saistītajos posmos, apskatot kā vides tā arī sociālos aspektus iepirkuma procedūrā  un  cieši sadarbojoties ar  mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Projekta mērķis ir sekmēt pašvaldību, valsts iestāžu kā arī tirgus spēlētāju  kapacitāti  caur publisko iepirkumu veicināt aprites ekonomikas attīstību Baltijas Jūras reģiona valstīs.

Papildus informācija: Zane Bilzēna, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

Circular PP projekts ir saņēmis Eiropas Savienības Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2014.-2020. gadam. finansējumu saskaņā ar līguma Nr. R049

 Projekta mājas lapa: (Izstrādes stadijā)