Projekta THERMOS komanda tiekas partneru sanāksmē

SIA "Vides investīciju fonda” THERMOS projekta komanda laika posmā no 2017. gada  9. līdz 10 novembrim apmeklēja Varšavas pilsētu Polijā, kur tikās ar projekta partneriem, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un turpmākās aktivitātes.

 

 

Sanāksmes laikā projekta partneri  apmeklēja Veolia centrālās siltumapgādes siltummezglu. Uzņēmuma pārstāvji iepazīstināja ar siltumapgādes attīstības vēsturi, sniedzot detalizētu ieskatu tīklu renovāciju projektos un piesaistīto starptautisko līdzekļu izlietojumā. Pašlaik siltumapgādes uzņēmums, kā kurināmo resursu izmanto dabas gāzi un ogles. THERMOS projekta ietvaros  plānots modelēt jaunu pieslēgumu izbūves iespējas Varšavas pilsētā.

Projekta mērķis

Projekta virs mērķis ir Izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas izcelsmes vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas (siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija).

Projekta apakš mērķis ir sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm veiktefektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumenerģijas apgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo ātrāku renovāciju un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē: 


THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa: