lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Termālās enerģijas resursu modelēšanas un optimizācijas sistēma (THERMOS) / Jaunumi / Projekta THERMOS komanda tiekas partneru sanāksmē

SIA "Vides investīciju fonda” THERMOS projekta komanda laika posmā no 2017. gada 26. aprīļa līdz 29. aprīlim apmeklēja Granollers pilsētu Spānijā, kur tikās ar projekta partneriem, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un turpmākās aktivitātes.

 

Sanāksmes laikā tika apmeklēts Granollers pilsētasatkritumu šķirošanas uzņēmumus, kur no organiskajiem atkritumiem 80% tiek pārstrādāti augsnes substrātā, savukārt 20% - plastmasas, metāla, stikla piemaisījumi, tiek nodoti otrreizējai pārstrādei. Augsnes sagatavošanas procesā radusies biogāze tiek sadedzināta un saražota elektroenerģija. Iegūta elektroenerģija tiek nodota tīklā. Granollers pilsētasatkritumu pārstrādes uzņēmums ir viens no uzņēmumiem, kuru pieslēgums centrālajai siltumapgādes tīklam tiks modelēts THERMOS projekta ietvaros.

 

Projekta mērķis

Projekta virs mērķis ir Izstrādāt vispārēju metodoloģiju, lai varētu sagatavot ar enerģijas izcelsmes vietu saistītas enerģijas patēriņa datu kopas (siltumapgāde, dzesēšana, elektroenerģija).

Projekta apakš mērķis ir sagatavot metodes, datus un rīkus, kas ļautu pašvaldībām un citām ieinteresētajām pusēm veiktefektīvāku un detalizētāku, gan finanšu, gan laika ziņā, siltumenerģijas apgādes un dzesēšanas sistēmu attīstību Eiropā kā arī veicināt zema oglekļa emisijas siltumapgādes un dzesēšanas sistēmu ieviešanu Eiropā un jau esošo ātrāku renovāciju un uzlabošanu.

Projekta galvenās aktivitātes

  • Izstrādāta metodoloģija enerģijas ražošanas plānošanai balsoties uz lokālo enerģijas patēriņu.
  • Pilotprojekta pašvaldības nodrošinātas ar karšu komplektu, kas sagatavots balstoties uz izstrādāto metodoloģiju.
  • Modelēti Algoritmi, lai varētu veikt izstrādāto karšu analīzi un atbildēt uz jautājumiem, kas rodas siltumenerģijas sistēmu plānošanā lokālā, reģionālā un nacionālā līmenī.
  • Sagatavota brīvi pieejama programmatūra, kopā ar algoritmiem, kas apver specifisku ieinteresēto pušu vajadzības no Eiropas Savienības dalībvalstīm, tajā skaitā arī pilotprojektu pašvaldībām.
  • Pilotprojekta pašvaldība – Jelgavas pilsētas dome, Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra un SIA “Fortum Jelgava”. 

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 6784511

 

Projektu finansē:

   

THERMOS projekts ir saņēmis Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju atbalsta programmas „Apvārsnis 2020“ finansējumu saskaņā ar līgumu Nr. 723636.

Projekta mājas lapa:

 drukāt lapu