lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / PRIMES projekta noslēguma seminārs

Zaļais publiskais iepirkums kā iespēja samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas: starptautiska projekta “Zaļais publiskais iepirkums pašvaldībās energoefektivitātes veicināšanai - PRIMES” pieredze

Latvijas Vides investīciju fonds ar semināru 19.oktobrī noslēdz programmas Intelligent Energy Europe finansētu projektu PRIMES, kura aktivitāšu ieviešana ilga trīs gadus. Projekta PRIMES mērķis bija palīdzēt pašvaldībām, kā arī valsts iestādēm un uzņēmumiem veikt zaļos publiskos iepirkumus, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas un paaugstinātu energoefektivitāti.

 Enerģijas patēriņa samazināšana un pāreja no fosilajiem energoavotiem uz atjaunīgajiem ir svarīga klimata politikas mērķu sasniegšanā. Iedzīvotāju aptaujas rāda, ka neapzināmies pašvaldību potenciālu klimatam kaitīgo gāzu emisiju samazināšanā, lai gan tieši pašvaldības iepērk lielu daļu produktu un pakalpojumu, kas to dzīves ciklā veido šīs emisijas, un zaļais publiskais iepirkums ir svarīgs līdzeklis klimata politikas realizēšanai.

 Tāpēc noderīga ir projekta “PRIMES pieredze: trīs gadu laikā Latvijas pašvaldības un valsts iestādes, sadarbojoties ar projekta ekspertiem un piedaloties apmācībās, izstrādājuši vairāk kā divdesmit zaļākus iepirkumus vairākās preču un pakalpojumu grupās – ēku atjaunošanai, apgaismojumam, transportam, biomasai un elektroenerģijai, elektroprecēm un datoriem.

 PRIMES projekta vadītāja Latvijā Zane Bilzēna ”Apskatot un dzirdot citu ārvalstu partneru pieredzi, mēs sapratām, ka iepirkumu speciālistu grūtības ieviest zaļo publisko iepirkumu ir ļoti līdzīgas, kā Latvijā, tā Horvātijā, Dānijā vai Itālijā. Zaļais iepirkums ir veids, kā saimniekot saprātīgi un zaļi, iepērkot kvalitatīvākus, videi un veselībai draudzīgākus produktus un pakalpojumus, kuri to dzīves cikla laikā bieži vien iznāk arī finansiāli izdevīgāki un rada pat ietaupījumu budžetā ilgtermiņā.”

 PRIMES projekta eksperte Jana Simanovska “Mēs nereti nenovērtējam laiku, kas nepieciešams laba iepirkuma sagatavošanai. Ir sens sakāmvārds: skopais maksā divreiz, un es papildinātu, ka arī steiga izmaksā dārgi. PRIMES projektā veiksmīgākie bija tie iepirkumi, kuru izstrādei, īpaši, tirgus situācijas izpētei, pašvaldību speciālisti un eksperti varēja veltīt pietiekošu laiku un resursus, tostarp, konsultējoties ar attiecīgās nozares pārstāvjiem par viņu iespējām un videi draudzīgāko piedāvājumu. Šis laiks, ko pašvaldības iepirkumu speciālists iegulda labāka iepirkuma sagatavošanai, vēlāk atmaksājas ar uzviju, it īpaši, ja runājam par lielajiem iepirkumiem: produkts kalpo ilgāk, mazāk kļūmju, mazākas uzturēšanas izmaksas, atbilst pašu vajadzībām. Tomēr jārēķinās, ka uzsākot jaunas lietas, nākas arī kļūdīties, tāpēc iepirkumu speciālistiem ir nepieciešams vadības atbalsts un iedrošinājums”. 

 Šobrīd arī valsts - Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir noteikusi konkrētus mērķus zaļā publiskā iepirkuma ieviešanai – līdz 2017. gadam gandrīz trešdaļai iepirkumu jābūt zaļajiem. Projekta PRIMES pieredze, veiksmes un neveiksmes var noderēt citām pašvaldībām šo mērķu sasniegšanā, tāpēc Latvijas Vides investīciju fonds aicināja uz diskusiju pašvaldību pārstāvjus un citus ar publisko iepirkumu iesaistītos speciālistus šā gada 19. oktobrī plkst. 11:30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, kur pašvaldības dalījās pieredzē par zaļo publisko iepirkumu izstrādi un īstenošanu. Semināru vadīja žurnālists Ansis Bogustovs.

 Seminārs tika veidots divas daļās. To atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Valsts sekretāra vietniece administrācijas jautājumos Elita Turka, uzsverot to, ka Latvija nav sliktāka par citām Eiropas Savienības valstīm zaļā publiskā iepirkuma ieviešanā, tomēr iedrošināja iepirkumu speciālistus no Latvijas pašvaldībām turpināt censties, nebaidīties un neapstāties pie pirmajām neveiksmēm un būt vēl aktīvākiem zaļā iepirkuma veikšanā.

Pirmā daļa - politikas veidotāju un nozares ekspertu prezentācijas

Zaļais iepirkums pašvaldībās energoefektivitātei - PRIMES, Zane Bilzēna, Jana Simanovska, Latvijas Vides investīciju fonds

Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums - Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Koordinācijas departamenta direktors

Zaļie EIS iepirkumi šodien un nākotnē - Oļegs Fiļipovičs Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktors, Elita Kļaviņa Valsts reģionālās attīstības aģentūras Elektronisko iepirkumu departamenta direktora vietniece

Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā - Agnese Irmeja Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore

Energoefektivitātes direktīvas prasības attiecībā uz publisko iepirkumu - Ieva Kārkliņa, Ekonomikas ministrija, Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departaments, Energoefektivitātes nodaļa

 

Otrā daļa - pašvaldību pieredzes stāsti zaļā iepirkuma ieviešanā

VIDEO  - Zaļais iepirkums Latvijas pašvaldībās

Liepājas pilsētas dome, Eva Ciekurze

Carnikavas novada dome, Vilis Zinkevičs

Valkas novada dome, Ilona Freimane, Daina Lankovska

Tukuma novada dome, Jānis Lukševics (prezetāciju nesniedza, dalījās pieredzē stāstot)

Grobiņas novada dome, Linda Leja

 

Zane Bilzēna

zane.bilzena@lvif.gov.lv

+371 67845111        

 

Projektu finansē:drukāt lapu