lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Semināri / Baltic Flows starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksme un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu

Baltic Flows starptautiskās pieredzes apmaiņas sanāksme un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību

Latvijas Vides investīciju fondu sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2016. gada 27. janvārī  rīkoja sanāksmi “BalticFlows starptautiskās pieredzes apmaiņas un Rīcības plāna izstrāde par lietus ūdens apsaimniekošanu un uzraudzību”.

Sanāksmes mērķis bija informēt Latvijas privātā, pašvaldību un zinātniskā sektora pārstāvjus, kas ir iesaistīti Baltic Flows projekta aktivitātēs, par Vācijas, Somijas un Igaunijas partneru pieredzi lietusūdens uzraudzībā un apsaimniekošanā.

Sanāksmes prezentācijas:

  • Samu Vuorela (Somija) – prezentācija par LOURA pilsētu apvienību un platformu, kas apvieno ar lietus ūdens apsaimniekošanu saistītās organizācijas: universitātes, privātā sektora pārstāvjus, biznesa attīstības aģentūras.
  • Kaido Valjaots (Igaunija) – prezentācija par klāstera būtību un dažādu klāsteru darbības sekmēm Igaunijā
  • Sven Schulze (Vācija) - prezentācija par lietus ūdeņu apsaimniekošanu izvērtējot ekonomiskos faktorus, kā arī Hamburgas pilsētas izstrādātais lietus ūdeņu tarifa piemērs.
  • Baiba Gulbe (Latvija) – ūdens apsaimniekošanas pakalpojumi Latvijā, apsaimniekotāju pieredze.

Darba kārtības otrajā daļa notika diskusijas par jau projekta ietvaros izstrādātā Rīcības plāna pielāgošanu lietusūdens apsaimniekošanas vajadzībām Latvijas mērogā.

   

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:

 drukāt lapu