Zaļā publiskā iepirkuma praktisko semināru cikls reģionos ir noslēdzies

4. decembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā noslēdzās praktisko semināru cikls – par Zaļā publiskā iepirkuma pielietošanu praksē pašvaldībās un valsts un pašvaldību uzņēmumos. Praktiskie semināri tika organizēti:

• 6. novembrī Cēsīs, CATA kultūras namā;
• 13. novembrī Kuldīgā, Kuldīgas Mākslas namā;
• 20. novembrī Jelgavā, Zemgales reģiona kompetenču centrā;
• 27. novembrī Rēzeknē, Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā "Zeimuļs";
• 4. decembrī Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Pasākumus vadīja neatkarīgais eksperts Jānis Brizga. Tos kopumā apmeklēja ap 300 apmeklētāju, gan iepirkumu speciālisti, gan attīstības nodaļu vadītāji un projektu vadītāji no dažādu reģionu novadu domēm, pašvaldību iestādēm un uzņēmumiem.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Vides investīciju fondu 2015.gada novembrī uzsāka reģionālo semināru ciklu, kur katru nedēļu kādā no Latvijas reģionu centriem tika organizēts 2 dienu semināru cikls. Pirmā diena tika veltīta VARAM atbildībā esošajiem specifiskajiem atbalsta mērķiem 2014.-2020. gada plānošanas periodā. Savukārt otrā diena tika veltīta zaļā publiskā iepirkuma aktualitātei, apskatīts līdzšinējais normatīvais regulējums un plānotās izmaiņas, zaļo kritēriju piemērošanu pašvaldību iepirkumos, kā arī stāstīts par līdzšinējo Intelligent Enenrgy Europe projekta PRIMES pieredzi un piedāvāto atbalstu pašvaldībām zaļā iepirkuma izstrādē. Iepirkumu uzraudzības birojs sniedza ieteikumus pašvaldību pārstāvjiem zaļā iepirkuma organizēšanā, kā arī VARAM informēja par zaļā iepirkuma lomu ES fonu plānošanas periodā 2014.-2010. gadam. Katrā no 5 reģioniem tika sniegta prezentācija un apskatīts kāds labās prakses piemērs, kas realizēts attiecīgajā reģionā.
Katrā no semināriem bija iespēja apmeklēt kādu no sev interesējošiem apmācību kursiem par zaļā iepirkuma izstrādi sekojošās produktu kategorijās: Cēsīs, Kuldīgā un Rēzeknē - Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana transporta līdzekļu un to pakalpojumu iepirkumos un pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos, savukārt Jelgavā un Rīgā - būvniecības nozarē un elektroenerģijas iepirkumos.

 

Aicinām iepazīties ar praktisko semināru laikā sniegtajām prezentācijām un apmācību materiāliem:

Zaļā publiskā iepirkuma normatīvais regulējums Māris Klismets Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors

Zaļā iepirkuma kritēriju piemērošana pašvaldību iepirkumos un ES fondu apguvē Jānis Brizga Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pieaicinātais eksperts

PRIMES projekta pieredze ar zaļo publisko iepirkumu pašvaldībās Zane Bilzēna Latvijas Vides investīciju fonda projekta PRIMES projekta vadītāja

Ieteikumi zaļā publiskā iepirkuma organizēšanā ES fondu apguvē Agnese Irmeja Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktore

Zaļā iepirkuma loma ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas periodā Uģis Zanders Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta Stratēģijas un ilgtspējīgas attīstības nodaļas vecākais eksperts

 

Sniegtie labās prakses piemēri no reģioniem:

Zaļais iepirkums Ērgļu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas ēkas renovācijas procesā 
Andris Spaile Ērgļu profesionālās vidusskolas direktors

Zaļais iepirkums Liepājas pilsētas pašvaldības praksē un realizējot ES līdzfinansētos projektus
Eva Ciekurze Liepājas pilsētas pašvaldības Publisko iepirkumu daļas vadītāja

Tukuma novada pašvaldības pieredze zaļā pārtikas iepirkuma organizēšanā
Jānis Lukševics Tukuma novada pašvaldības Juridiskās nodaļas iepirkumu speciālists

Carnikavas novada pašvaldības pieredze zaļā iepirkuma nosacījumu ievērošanā: izglītības un sporta infrastruktūras projektēšana
Edgars Pudzis Carnikavas novada attīstības un plānošanas nodaļas vadītājs

 

Apmācību sesijās izmantotie papildmateriāli un prezentācijas:

Zaļā publiskā iepirkuma piemērošana transporta līdzekļu un to pakalpojumu iepirkumos ES fondu projektos Jānis Brizga

Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana pārtikas produktu un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumos ES fondu projektos Jana Simanovska

Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana iepirkumos būvniecības nozarē ES fondu projektos Artis Dzirkalis būveksperts

Zaļā publiskā iepirkuma prasību piemērošana elektroenerģijas iepirkumos Ojārs Balcers eksperts elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu jautājumos

Biežāk pieļautās kļūdas publiskajos iepirkumos Zinta Sirmā juriste, iepirkumu speciāliste

Cēsīs

Kuldīgā

Jelgavā

Rēzeknē

Rīgā

Projekta PRIMES galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros:
• Siltināšanas materiāli ēkām
• Transports
• Skolu un citu publisko ēku aprīkojums
• Biroja aprīkojums
• Iekštelpu, ārtelpu un ielas apgaismojums
• u.c.
Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar projektu vadītāju Zani Bilzēnu rakstot:
zane.bilzena@lvif.gov.lv vai zvanot 67845111

Projektu finansē: