lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Jaunumi / Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta semināru un sanāksmi Upsalā, Zviedrijā

Baltic Flows projekta komanda apmeklē projekta semināru un sanāksmi Upsalā, Zviedrijā

Projekta "Baltic Flows - Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" komanda, laika posmā no 2015. gada 1. līdz 3. decembrim apmeklēja projekta sanāksmi un semināru ”Ūdens un sabiedrība Baltijas Jūras reģionā: diskusija par lietus ūdeņu apsaimniekošanu un difūzo noteces monitoringu” Upsalā, Zviedrijā.

Seminārā: ”Ūdens un sabiedrība Baltijas Jūras reģionā: diskusija par lietus ūdeņu apsaimniekošanu un difūzo noteces monitoringu” prezentācijas

  • Karin Wiberg no Zviedrijas Lauksaimniecības Universitātes, iepazīstināja klātesošos ar dažādiem sīka izmēra piesārņojuma veidiem (Higiēnas produkti; pesticīdi; farmācijas produkti; ftalāti; liesmu slāpējošie savienojumi), ko nav iespējams attīrīt bioloģiskajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, tomēr, tas ir uzskatāms par piesārņojumu, kas nāk no cilvēku darbības un kas ir vidē.
  • Magdalene Bieroza no Lancastera vides centra sniedza prezentāciju par nitrātu un fosfātu samazināšanas izaicinājumiem.
  • Andy Metcalfe, no Upsalas reģiona pārvaldes sniedza prezentāciju par Eiropas Savienības fondu iespējām finansēt projektus saistībā ar ūdenssaimniecību.
  • Yoshiko Asano no Uppsalas Universitātēs iepazīstināja ar “ReSolve” projektu, stāstot par konkursa rezultātiem, studentu gatavotiem ieteikumiem pilsētvides plānošanā.
  • Guiliano Di Baldassarre no Upsalas Universitātes prezentēja lietus ūdens izmaiņu prognozēšanas modeļus.

Ar semināra prezentācijām iespējams iepazīties šeit.

Sanāksmes trešajā dienā 2015. gada 3. decembrī tika sniegtas šādas vieslektoru prezentācijas

  • Ulf Westerlund, Upsalas Universitāte, iepazīstināja ar ES fondu programmām - Horizon 2020; BONUS; Water works; Baltic Sea Programme (InterReg).
  • Martuns Futters un Denis Collentine, Zviedrijas Lauksaimniecības universitāte iepazīstināja ar NWRM projektu par zaļo infrastruktūru.
  • Daina Ieviņa SIA 3C un Jurijs Kondratenko, ”Grupa 93” iepazīstināja ar izaicinājumiem un sasniegumiem lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu izbūvē un uzturēšanā Latvijā. Klātesošie tika iepazīstināti ar piemēriem no Bauskas pilsētas un Skanstes ielas, Rīgā apbūves plānošanas.
  • Tonijs Heins, Cleantech Estonija, iepazīstināja ar projekta idejām lietusūdens apsaimniekošanas jomā.

Ar semināra prezentācijām iespējams iepazīties šeit.

    

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta Baltic Flows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu