lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Semināri / Diskusija par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās

Šā gada 5. oktobrī SIA Vides investīciju fonds rīkoja apaļā galda diskusiju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības telpās par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās. Diskusijā piedalījās ap 20 dalībnieku gan no pašvaldību, gan elektroenerģijas piegādātāju un ražotāju puses, kā arī citi ar nozari saistītie eksperti. 

Diskusijas galvenie temati:

  • Kāds ir zaļās enerģijas piedāvājums Latvijā?
  • Kādus kritērijus izmantot iepirkumā?
  • Kā pārbaudīt atbilstību un kā tiek nodrošināta elektroenerģijas izcelsmes pierādīšana, izcelsmes aplieicnājumi?

 

Šie ir būtiskākie jautājumi, lai pašvaldības būtu spējīgas noteikt prasības un izstrādāt kritērijus tehniskai specifikācijai zaļās elektroenerģijas iepirkumam. 

SIA "Vides investīciju fonds” 2013.gada 1. novembrī uzsāka programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" saīsināti PRIMES, (angļ.val." Procurement in Municipalities focusing on Energy Efficient Solutions") ieviešanu. Viens no projekta mērkiem ir veidot dialogu starp pircēju un produkta/pakalpojuma sniedzēju. Tādēļ pirms zaļo publisko iepirkumu izstrādes pašvaldībās Fonds organizē diskusijas, tādejādi veicinot dialogu un veidojot zaļo pakalpojumu un produktu piegādātāju ķēdi Latvijā. 

Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādos zaļā publiskā iepirkuma sektoros. 

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

 

Projektu finansē:drukāt lapu