ed meds choise
lv ru en
Home
Site map
EmailLogin

Sākumlapa / Sākums / Informācija par kapitālsabiedrību

Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantā minētās informācijas atspoguļošana:

1) vispārējā informācija, t.sk. kapitālsabiedrības finanšu mērķu,  veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā, informāciju par saņemto valsts budžeta finansējumu un tā izlietojumu un citi ir publicēta mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

 

2) kapitālsabiedrības izstrādātie pārskati:

a) neauditētie pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

b) auditētie gada pārskati - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

 

3) cita informācija:

a) informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās) - 100% pieder Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai

b) informācija par organizatorisko struktūru - publicēta mājas lapā http://www.lvif.gov.lv

c) informāciju par katra saņemtā un veiktā ziedojuma (dāvinājuma) summu un saņēmējiem - nav attiecināms uz SIA Vides investīciju fonds

d) informāciju par iepirkumiem - publicēti mājas lapā http://www.lvif.gov.lvdrukāt lapu