lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā / Semināri / Baltic Flows projekts aicina uz sanāksmi par Latvijas pieredzi ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanu.

Latvijas Vides investīciju fondu sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu un Fizikālās enerģētikas institūtu 2015. gada 1. aprīlī Rīgas domē rīko sanāksmi:„ Latvijas pieredze ar lietus ūdens saistīto projektu ieviešanā - sasniegtie rezultāti, izaicinājumi, vajadzības”.

Sanāksmes mērķis ir informēt lietusūdeņu apsaimniekošanā un monitoringā ieinteresētos pārstāvjus par līdz šim ieviestajiem projektiem, izstrādātajiem materiāliem, identificētajiem šķēršļiem un apzinātajiem risinājumiem saistībā ar lietus ūdens uzraudzību, apsaimniekošanu gan no projektu realizētāju, gan pašvaldību puses.

Sanāksmes mērķauditorija ir pašvaldību, uzņēmējdarbības un pētniecības institūciju pārstāvji.

Sanāksmes programma

Lūdzu sanāksmei reģistrēties tiešsaistē līdz š.g. 30. martam:

https://docs.google.com/forms/d/1WP1cjRi5rp0UODGvPfplC3WIOTpj8k1znniNkFrk4RU/viewform?edit_requested=true

 

SIA "Vides investīciju fonda”; Rīgas plānošanas reģiona, Fizikālās enerģētikas institūta īstenotā projekta BalticFlows mērķis ir ilgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide.  Latvijā projekta aktivitātes aptver lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Projekts tiek ieviests ar ES 7. Ietvarprogrammas finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte un projektā apvienoti 17 partneri no 6 ES valstīm.  Tā īstenošanas periods līdz 2016. gada 30. septembrim.

 

Papildus informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+37167845111

Projektu finansē: 

    

 

Projekta mājas lapa:drukāt lapu