lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / Aicinām Jūs uz apmācībām par Zaļo publisko iepirkumu 24.martā.

Vēlamies jūs informēt, ka Ministru Kabinets ir apstiprinājis Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) veicināšanas plānu 2015.-2017.gadam (http://likumi.lv/ta/id/272295-par-zala-iepirkuma-veicinasanas-planu-2015-2017-gadam). Saskaņā ar šo plānu, sākot ar 2015.gadu iepirkumi, kas tiek plānoti no valsts un pašvaldību budžeta un kuriem tiek piemērots ZPI, sasniedz vismaz 15% finansiālā izteiksmē no kopējā valsts un pašvaldību iestāžu veikto iepirkumu apjoma, 2016.gadā 20% un 2017.gadā 30%. Ņemot vērā, ka 2013. vidēji valstī un pašvaldībās ZPI finansiālā apjoma ziņā sasniedza tikai 7%, tas prasa konsekventu rīcību pašvaldībām, turpmāk aktīvi ieviešot ZPI.  

Tāpēc Jums šajā procesā var palīdzēt PRIMES projekta piedāvātā iespēja: saņemt ekspertu konsultācijas zaļā iepirkuma prasību sagatavošanai noteiktās produktu grupās, pie tam šos ekspertu izmaksas 100% tiek sedzot no projekta līdzekļiem. 

PRIMES atbalstītās produktu grupas:  

  • Siltumizolācija (ar zaļā iepirkuma kritērijiem varat iepazīties šeit: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/insulation/lv.pdf) 
  • Transportlīdzekļi (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/transport_lv.pdf)
  •  IT aprīkojums sabiedriskās ēkās (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_lv.pdf)
  • Apgaismojumam – ielu apgaismojumam (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/street_lighting_lv.pdf) un iekštelpu apgaismojumam (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/indoor_lighting_lv.pdf)
  • Apkures sistēma un atjaunojamie energoresursi (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf)
  • Sabiedrisko ēku renovācija (http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet_lv.pdf)

 

Tā kā ekspertu darba laiks ir ierobežots, ieguvējas būs tās pašvaldības, kuras pieteiksies pirmās.  

Semināra laikā par šīm produktu grupām tiks organizētas darba grupas. Mēs jums iesakām jau tagad izvēlēties darbu grupu, kur drīzumā veiksiet zaļo iepirkumu. Ļoti priecāsimies, ja jums ir tāda iespēja, pirms semināra mums atsūtīt attiecīgā iepirkuma specifikāciju, lai  diskusijas un seminārs būtu pēc iespējas praktiskākas. 

Pielikumā skatīt apmācību dienas kārtību. Vietu skaits ir ierobežots. Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 20.03. plkst. 16:00 aizpildot linku zemāk:

https://docs.google.com/forms/d/1pnTt1wxbjiKvm-hlCUk0SFIjzZeS6vRff_Jh4LcZ1Hk/viewform?usp=send_form 

 

Projekta vadītāja: Zane Ramane

tel: 67845111

e-pasts: zane.ramane@lvif.gov.lv

 drukāt lapu