lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2014 / VIF2014/03

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 12-2, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

G. Kārkliņš 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – G. Kārkliņš, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2014/03

Iepirkuma publicēšanas datums: 2014. gada 14. novembris plkst. 15:00

Iepirkuma nosaukums:

Mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrāde

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 12-2, LV– 1010

termiņš:

2014. gada 21. novembris plkst. 15:00

norāde:

Mājas lapas dizaina un tehniskā risinājuma izstrāde

Samaksas kārtība:

100% pēc darbu veikšanas, saskaņā ar nolikumu

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām euro ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 2 (vērtēšanas protokols)
Līgums ar uzvarētāju: SIA "SPLASHING PREZENTREKLĀMA"
Līgumcena: 3146 euro, ieskaitot PVN


drukāt lapu