PassREg un SEAP Plus projekts seminārs par nacionālo enerģētikas politiku

Latvijas Vides investīciju fonds 2014. gada 11. septembrī sadarbībā ar Pilsētu Mēru pakta biroju rīkoja semināru „Nacionālā enerģētikas politika un Pilsētu mēru pakta kustības attīstības Latvijā”. 

Pasākuma laikā notika trīs savstarpēji saistītas sesijas.

Pirmās sesijas: „Pilsētu mēru pakts un Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāni” laikā pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar SEAP PLUS projekta rezultātiem, kad 5 Latvijas pašvaldībām tika sniegts atbalsts, pievienojoties Pilsētu mēru pakta kustībai un izstrādājot Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānus. Pārstāvji no Pilsētu mēru pakta Briseles biroja iepazīstināja ar labās prakses piemēriem un kustības attīstības perspektīvām Latvijā, savukārt Ekonomikas Ministrijas pārstāvi prezentēja kā pievienošanās Eiropas līmeņa kustībai saskan ar nacionālajām prasībām enerģētikas politikas īstenošanā – pašvaldību energoplāniem. Diskusiju laikā tika aktualizēts jautājums par energoekspertu pieejamību un potenciālajām organizācijām, kas Latvijā varētu sniegt atbalstu pašvaldībām – enerģijas aģentūras, plānošanas reģions, Latvijaspašvaldību savienība, Latvijas Vides investīciju fonds.

Aicinām iepazīties ar lektoru prezentācijām:

 

Otrās sesijas: „Zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku attīstība Latvijā ” pasākuma dalībnieki tika iepazīstināti ar pasīvo māju un to principu izmantošanu būvniecībā, zema enerģijas patēriņa ēku un ēku siltināšanas projektu lomu izstrādātajos Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānos Latvijas pašvaldībām, labās prakses piemēriem un atbalsta programmām projektu īstenošanā. Sesijas noslēgumā tika diskutēts par energoefektivitātes un pasīvo māju attīstības iespējām Latvijā, ESCO modeļa ieviešanas veicināšanu ēku siltināšanas projektos, kā arī ekonomisko izdevīgumu zema enerģijas un pasīvo ēku būvniecībā.

Aicinām iepazīties ar lektoru prezentācijām:

„Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta konkurss „Ilgtspējīgu ēku, atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju un inovatīvu emisiju samazinošu tehnoloģiju attīstībai” L.Laiviņa, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, Valsts un citu finanšu instrumentu atbalsta nodaļa, projektu vadītāja

 

Trešā sesijas: „Energoefektivitātes investīcijas un finansēšanas iespējas” laikā pasākuma apmeklētājiem tika sniegta unikāla iespēja iepazīties ar Polijas pieredzi, izveidojot valsts vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fondu, lai finansētu energoefektivtātes projektus, uzzināt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas plānu attiecībā uz nākotnē pieejamajiem finanšu līdzekļiem energoefektivitātes projektu īstenošanai, iepazīsties ar labās prakses piemēriem, kā arī dzirdēt Latvijas banku sektora pārstāvju nostāju par potenciālo loma ilgtspējīgas enerģētikas projektu finansēšanā. Sesijas noslēgumā notika aktīva diskusija par atbalsta instrumentiem IERP ieviešanā - ESCO un aizdevumu fondu iespējām un riskiem.

Aicinām iepazīties ar lektoru prezentācijām:

 

Pasākumu apmeklēja vairāk nekā 100 dalībnieki no pašvaldībām, būvniecības un siltumapgādes uzņēmumiem, banku sektora, plānošanas reģioniem, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības, kā arī Ekonomikas ministrijas, Latvijas Pašvaldību savienības, Eiropas Komisijas, Apvienotā pētījumu centra, Valsts reģionālās attīstības aģentūras, Pilsētu mēru pakta Birseles biroja, Latvijas, Igaunijas un Lietuvas enerģijas aģentūras.

                                             

 

Latvija Vides investīciju fonds pasākumu rīko Inteliģentās Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansētā projekta „SEAP PLUS” ietvaros, kura mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot IERP un projekta „PassREg” ietvaros, kura mērķis ir rosināt Gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.