lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekts aicina apmeklēt semināru par nacionālo enerģētikas politiku un Pilsētu mēru pakta kustību

Latvijas Vides investīciju fonds 2014. gada 11. septembrī sadarbībā ar Pilsētu Mēru pakta biroju rīko semināru „Nacionālā enerģētikas politika un Pilsētu mēru pakta kustības attīstības Latvijā”.

Pasākuma mērķis ir valsts mērogā diskutēt par Pilsētu mēru pakta kustības ietvaros izstrādāto un 19 pašvaldībās apstiprināto Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plānu (IERP) atbilstību valsts redzējumam par pašvaldību enerģētikas rīcības plāniem, zema enerģijas patēriņa un pasīvo ēku būvniecību un rekonstrukciju lomu tajos, šādu ēku attīstību Latvijā, kā arī nepieciešamību un iespējām sniegt pašvaldībām tehnisko atbalstu plānu izstrādes un ieviešanas procesā.

Pasākuma norises vieta „Avalon hotel”, 13. janvāra ielā 19, Rīgā.

Pasākuma laikā tiks apskatītas šādas tēmas kā:

  • Pilsētu mēru pakts un Ilgtspējīgas Enerģētikas rīcības plāni: kā pievienošanās Eiropas līmeņa kustībai saskan ar nacionālajām prasībām enerģētikas politikas īstenošanā – pašvaldību energoplāniem. Pilsētu mēru pakta Briseles biroja sagatavoti labās prakses piemēri apkopojumi no Eiropas Savienības valstu pašvaldībām, kas pievienojušās kustībai un sekmīgi ieviesušas šādus plānus. Latvijā esošo enerģētikas aģentūru, plānošanas reģionu, kā arī Vides investīciju fonda kā Pilsētu mēru pakta teritoriālā koordinatora turpmākā loma un iespējas sniegt tehnisko atbalstu pašvaldībām enerģētikas jautājumos.
  • Zema enerģijas patēriņa un pasīvās ēkas.Pasīvās mājas un to principu izmantošana būvniecībā, kļūst arvien populārāka. Tiks diskutēts par ekonomiski izdevīgu zema enerģijas patēriņa ēku izveidi to vietu un nozīmīgumu pašvaldību energoplānos. Semināra mērķis ir izanalizēt veiksmes faktorus, ekonomisko pamatotību un tālākā diskusijā nonākt pie secinājumiem, kas ļautu popularizēt šādu ēku būvniecību vai rekonstrukciju publiskajā un privātajā sektorā, kā arī attīstīt efektīvu zema enerģijas patēriņa ēku būvniecības politiku Latvijā.
  • Energoefektivitātes investīcijas un finansēšanas iespējas. Polijas pieredze, izveidojot valsts vides aizsardzības un ūdenssaimniecības fondu. Latvijas banku sektora potenciālā loma ilgtspējīgas enerģētikas projektu finansēšanā. Latvijā plānotās atbalsta programmas pašvaldībām energoefektivitātes projektiem. 

Pasākuma programma 

SIA "Vides investīciju fonds” pasākumu rīko Inteliģentās Enerģijas Eiropai programmas līdzfinansētā projekta „SEAP PLUS” ietvaros, kura mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldību iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot IERP un projekta „PassREg” ietvaros, kura mērķis ir rosināt Gandrīz nulles enerģijas patēriņa ēku būvniecību, kā pamatu izmantojot pasīvo māju principu un energoapgādē izmantojot pēc iespējas vairāk atjaunojamo enerģiju.

Pasākumā aicinām piedalīties: pašvaldību vadītājus, pašvaldību attīstības plānošanas speciālistus, projektu vadītājus, pārstāvjus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, enerģētikas aģentūrām, Latvijas Pašvaldību savienības, plānošanas reģioniem un nozares ekspertus, kas ir snieguši atbalstu IERP izstrādē, kā arī ekspertus, kas sniedz atbalstu un cenšas veicināt zema enerģijas patēriņa ēku ieviešanu, kā arī izmantot pasīvo ēku principus un atjaunojamos energoresursus renovācijas projektos.

Dalību valsts mēroga diskusijā lūdzam pieteikt līdz 2014. gada 5. septembrim plkst. 15:00, reģistrējoties tiešsaistē: - https://docs.google.com/forms/d/16bxhztrcFzdX7OqyvX3r-Lk61ByS1SkcqYfrlSkg81o/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link

Vietu skaits seminārā ir ierobežots.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Aiju Zučiku aija.zucika@lvif.gov.lv ; 28307589 vai Zani Ramani zane.ramane@lvif.gov.lv ; 29778593

 

    drukāt lapu