lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi / Projekta PRIMES uzsākšanas sapulce

SIA Vides investīciju fonds (Fonds) 2014. gada 3.jūnijā organizēja programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu, turpmāk saīsināti PRIMES uzsākšanas sapulci projektā iesaistītajām pašvaldībām. Uzsākšanas sapulce notika Rīgā,Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās.

Projektā iesaistītās pašvaldības ir Grobiņas novada dome, Tukuma novada dome, Carnikavas novada dome, Valkas novada dome un Preiļu novada dome. Fonda pārstāvji 2014. gada marta un aprīļa mēnešos tikās ar katru no pašvaldībām un projektā iesaistītiem darbiniekiem individuāli, lai izrunātu projekta laikā ieviešamās aktivitātes, galvenos mērķus un tālākās rīcības.

Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola pasākuma ievadā informēja, ka šobrīd Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāna mērķis ir nodrošināt, ka sākot ar 2015.gadu 30% finansiālā izteiksmē no visiem ministriju iepirkumiem tiktu veikti, iekļaujot zaļā publiskā iepirkuma kritērijus. Kā arī izteica ministrijas atbalstu projektam PRIMES, kura mērķis veicināt pašvaldību kapacitāti ZPI principa ieviešanā, ir saistīts ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas gatavoto ZPI veicināšanas plānu un valdības rīcības plānā noteikto uzdevumu.

Projekta uzsākšanas sapulces laikā iesaistītās pašvaldības varēja dalīties pieredzē, kā arī uzzināt par citu pašvaldību labās prakses piemēriem un barjerām ZPI ieviešanā. Pēc pašvaldību izteiktās iniciatīvas, sapulces laikā uzstājās vairāki nozares eksperti, kas sniedza prezentācijas par ZPI būtību, praksi, normatīvo regulējumu un labās prakses piemēriem Latvijā un citās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Uzaicinātie eksperti apskatot dažādus ZPI labās prakses piemērus parādīja, ka ar ZPI palīdzību var iegādāties nevis lētāko piedāvājumu, bet saimnieciski izdevīgāko, tādejādi samazinos izmaksas, siltumnīcefekta gāzu emisiju izmešus un iegūstot energoefektīvu rezultātu.  

 

Aicinām iepazīties ar pasākuma laikā sniegtajām prezentācijām:

Zane Ramane, SIA Vides investīciju fonds, projekta vadītāja - PRIMES - Zaļais publiskais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu

Jānis Brizga, Biedrība Zaļā brīvība, priekšsēdētājs – Zaļais publiskais iepirkums

Līga Rūtiņa, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Klimata un vides politikas integrācijas departamenta Klimata pārmaiņu un adaptācijas nodaļa – Zaļā publiskā iepirkuma veicināšanas plāns

Anita Šēlunda, Tukuma novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja - Tukuma novada pārtikas stratēģija 2014.-2020.gadam

Maija Placēna, Neatkarīgais pārtikas eksperts - Zaļā domāšana gatavojoties stratēģiski pārtikas produktu iepirkumiem (nosacījumi un pieredze)

Agnese Irmeja, Iepirkumu uzraudzības birojs - Zaļais publiskais iepirkums, Normatīvais regulējums.

 

 Pasākuma noslēgumā tika parakstītas Vienošanās par partnerību projektā PRIMES starp Pašvaldībām un Fondu, kā labās gribas apliecināšana par vēlmi sadarboties un censties ieviest ZPI savā pašvaldībā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus.

 

 A. Lisovskis un J. Šulcs, Tukuma novada priekšsēdētājs

Vienošanās par partnerību projektā PRIMES parakstīšana starp SIA Vides investīciju fonds (Aigars Lisovskis, valdes loceklis) un Tukuma novada domi (Juris Šulcs, Domes priekšsēdētājs). Valkas novada domi (Vents Armands Krauklis, Domes priekšsēdētājs), Grobiņas novada domi (Aivars Priedols, Domes priekšsēdētājs), Preiļu novada domi (Aldis Adamovičs, Domes priekšsēdētājs). 

Ikviena pašvaldība tiek aicināta piedalīties Fonda organizētajos projekta semināros un apmācībās. 

Vairāk par projektu un gaidāmajām apmācībām - Zane Ramane, projekta vadītāja, epasts - zane.ramane@lvif.gov.lv , Tel. +371 67845111

 

Projektā piedalās 13 partneri no 7 valstīm, projekta vadošais partneris ir Dānija, Holbaek pašvaldība.

Projekta ilgums ir 36 mēneši, no 2013. gada 1. novembra – 2016. gada 31.oktobrim.

 

Projektu finansē:drukāt lapu