lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Jaunumi / SEAP PLUS projekta seminārs par IERP ieviešanu un uzraudzību pašvaldībās

Projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komanda laika posmā no 2014. gada 26. līdz 29. maijam organizēja Jokkmokkas pašvaldības pārstāvju vizīti Latvijā, Latgales plānošanas reģionā, Līvānu novadā.

Sanāksmes pirmajā dienā (26.05.2014.)

  • Jokkmokkas pašvaldībās un SEAP PLUS projekta eksperti tikās ar Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem no Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta, lai iepazīstinātu ar projekta rezultātiem, labās prakses piemēriem, kā arī pārrunātu nākotnes attīstības iespējas Pilsētu mēru pakta kustībai Latvijā.
  • Notika vizīte Rīgas plānošanas reģionā, Starptautisko projektu nodaļā, kuras laikā tika pārrunāta plānošanas reģionu loma un iespējas enerģētikas datu uzskaitē, apkopošanā un analīzē.
  • Dienas noslēgumā Fonda un Jokkmokkas pašvaldības pārstāvji tikās ar Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūras pārstāvjiem un pārrunāja iedzīvotāju interesi un iesaisti efektīvāku resursu apsaimniekošanā, ieviešot ēku siltināšanas projektus. Tika nodota informācija par SEAP PLUS projekta rezultātiem

 

Sanāksmes otrajā dienā (27.05.2014.)

Līvānu pašvaldībā notika seminārs par IERP ieviešanu un uzraudzību pašvaldībās. Semināra mērķis bija iepazīstināt Latgales plānošanas reģiona pašvaldības ar jaunajā plānošanas periodā plānotajiem finanšu atbalsta instrumentiem, diskutēt par iniciatīvu pašvaldībām izstrādāt energoplānus, kā arī iepazīstināt ar Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu ieviešanas un uzraudzības mehānismiem.

Semināra noslēgumā S.Herrmann no Jokkmokkas pašvaldības vadīja apmācību pašvaldību pārstāvjiem par IERP uzraudzības rīka pielietošanu.

Sanāksmes ceturtajā dienā (29.05.2014.)

Jokkomkkas pašvaldības un SEAP PLUS eksperti tikās ar Latvijas Pašvaldību savienības ekspertiem un pārrunāja pašvaldību savienības lomu pašvaldībām sniegt informāciju un tehnisko atbalstu par iesaisti Pilsētu mēru pakta kustībā.

IMG_0114   

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgtspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.drukāt lapu