13.10.2015 - Diskusija par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās

Šā gada 5. oktobrī SIA Vides investīciju fonds rīkoja apaļā galda diskusiju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības telpās par zaļās elektroenerģijas iepirkumu Latvijas pašvaldībās.

25.05.2015 - Starptautiska konference Zaļais iepirkums praksē

Starptautiska konference Zaļais iepirkums praksē notika 21. maijā Rīgā. Konferenci organizēja SIA Vides investīciju fonds sadarbībā ar diviem programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektiem – PRIMES un GPP2020. Konference sniedza ieskatu labās prakses piemēros no visas Eiropas dažādās produktu kategorijās, kā arī aizsāka diskusijas par metodēm, kā pārvarēt esošās barjeras, lai veicinātu zaļā iepirkuma ieviešanu produktu, piegādātāju, būvdarbu un pakalpojumu sektoros.

22.05.2015 - Primes projekta partneru sapulce Rīgā

PRIMES projekta ceturtā partneru sapulce notika šī gada 19. un 20. maijā Rīgā!

27.03.2015 - Projekta PRIMES apmācības par Zaļo publisko iepirkumu

2015.gada 24. martā SIA Vides investīciju fonds projekta PRIMES ietvaros organizēja apmācību semināru pašvaldību iepirkuma speciālistiem attiecībā uz zaļo publisko iepirkumu un to kritēriju piemērošanu pašvaldību izstrādātajām tehniskajām specifikācijām izmantojot ES vadlīnijas un labās prakses piemērus.