lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu (PRIMES) / Jaunumi

24.04.2015 - Starptautiska konference - Zaļā publiskā iepirkuma ieviešana praksē, 21. maijā, Rīgā

Latvijas Vides investīciju fonds sadarbībā ar programmas Inteliģenta Enerģija Eiropai projektiem PRIMES un GPP2020 organizē starptautisku konferenci par zaļo publisko iepirkumu un tā ieviešanu praksē. Iepirkumu speciālisti un ar šo jomu saistītie eksperti tiek aicināti apmeklēt semināru, kas notiks 21. maijā, Rīgā Avalon Hotel telpās. Konference sniegs ieskatu labās prakses piemēros no visas pasaules, kā arī diskutēs par metodēm, kā pārvarēt esošās barjeras, lai to ieviestu praksē dažādās kategorijās, gan starp iepirkumu veicējiem pasūtītājiem, gan iepirkto pakalpojumu un produktu piegādātājiem. 

06.03.2015 - Aicinām Jūs uz apmācībām par Zaļo publisko iepirkumu 24.martā.

Aicinām Jūs uz apmācībām par Zaļo publisko iepirkumu 24.03. plkst.11:00, Rīgā, Aspazijas bulvārī 28, ES Māja!

Vēlamies jūs informēt, ka Ministru Kabinets ir apstiprinājis Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) veicināšanas plānu 2015.-2017.gadam, tādēļ SIA Vides investīciju fonds organizē 24. martā apmācības pašvaldībām par dažādām zaļā iepirkuma produktu grupām.

24.11.2014 - Projekta Primes partneru sapulce Koprivnicā, Horvātijā

No šā gada 17. līdz 19. novembrim Koprivnicā, Horvātijā norisinājās trešā partneru sanāksme projekta "Primes - Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" ietvaros.

Sapulcē piedalījās arī projekta partneri no Latvijas, SIA Vides investīciju fonda projekta vadītāja. Projekta sapulces pirmajā dienā tika izrunāts projekta veicamo aktivitāšu progress, sasniegumi un problēmjautājumi, kur katrs projekta partneris sniedza prezentāciju par situāciju savā reģionā, savukārt aktivitāšu vadītāji jeb darba paku līderi informēja par esošajām un turpmākajām aktivitātēm, kuras jāveic nākamajā periodā. 

01.07.2014 - Fonda pārstāvji piedalās projekta PRIMES darba sapulcē Dženovā, Itālijā

Projekta PRIMES - "Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu" projekta komanda laika posmā no 2014.gada 18.-19.jūnijam apmeklēja projekta sapulci un apmācību kursus Dženovā, Itālijā.

09.06.2014 - Projekta PRIMES uzsākšanas sapulce

SIA Vides investīciju fonds (Fonds) 2014. gada 3.jūnijā organizēja programmas „Intelligent Energy Europe” finansētā projekta Zaļais iepirkums pašvaldībās, lai sasniegtu energoefektīvu rezultātu, turpmāk saīsināti PRIMES uzsākšanas sapulci projektā iesaistītajām pašvaldībām. Uzsākšanas sapulce notika Rīgā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Projekta galvenais mērķis ir veicināt un sekmēt pašvaldību kapacitāti Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) principa ieviešanā, pašvaldībās veiktajos iepirkumos pakalpojumu un preču iegādē, sniedzot apmācības dažādās zaļā publiskā iepirkuma produktu grupās.drukāt lapu