Vides investīciju fonds uzsāk projekta Baltic Flows īstenošanu

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis ES 7. Ietvarprogrammas līdzfinansētu projektu "Lietus ūdens plūsmas apsaimniekošana un uzraudzība Baltijas jūras sateces baseinā" (turpmāk projekta akronīms Baltic Flows) īstenošanu. Projekta vadošais partneris ir Turku Universitāte, un projektā apvienoti 17 partneri no 6 Eiropas Savienības valstīm, tā īstenošanas periods ir līdz 2016. gada 30. septembrim.

Projekta partneru tikšanās Helsinkos, Somijā, projekta uzsākšanas sanāksmē 2013.gada nogalē.

Projekta mērķis irIlgtspējīga un konkurētspējīga lietusūdeņu monitoringa un apsaimniekošanas sistēmas izveide, kas ietver sevī katras partnervalsts lietusūdeņu uzraudzības metožu izpēti, izmantoto tehnoloģiju pielietojumu un konkurētspēju, iedzīvotāju līdzdalības veicināšanu, kā arī labās prakses un priekšlikumu apkopojumu.

Latvijā Baltic Flows projekta galvenās aktivitātes:

Papildu informācija: Aija Zučika, projekta vadītāja, tālr.+371 67845111

Projektu finansē:

    

 

Projekta logo: