lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 - rīcības plānu ieviešana / Jaunumi / Labās prakses piemēri bioenerģijas veicināšanā Baltijas jūras reģionāIntegrēti risinājumi ilgtspējīg

Integrēti risinājumi ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanā un izmantošanā ir nozīmīgs solis, lai virzītos pretī ilgtspējīgai resursu izmantošanai dažādos ekonomikas sektoros gan pilsētu, gan lauku rajonos.  

Šī gada 18. oktobrī Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts "Bioenergy Promotion 2" organizēja starptautisko bioenerģijas konferenci "Labās prakses piemēri bioenerģijas veicināšanā Baltijas jūras reģionā". Konference tika organizēta Rīgā, Ķīpsalas izstāžu zālē, paralēli starptautiskajai izstādei "Vide un Enerģija 2013". Konferenci organizēja projekta partneris Latvijā – SIA "Vides investīciju fonds" un to apmeklēja vairāk nekā 100 dalībnieku. 

Konferenci ar ievadrunu atklāja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola: "Es ļoti novērtēju šādu projektu kā "Bioenergy Promotion 2" būtību, kas demonstrē tik dažādas priekšrocības, izmantojot un ražojot vietējo bioenerģiju. Ir nepieciešams veicināt bioenerģijas attīstību ilgtspējīgā veidā un rast risinājumus kā mēs varam veidot vietējā līmeņa sociālās un ekonomiskās vides attīstību sinerģijā ar dabas vides aizsardzību."

Projekta "Bioenergy Promotion 2" vadošā partnere no Vācijas Aino Martikainen prezentēja projekta rezultātus, kas veicina ilgtspējīgu bioenerģijas ražošanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā. Viņa pateicās partneriem par projekta iznākumiem: "Mēs esam jau daudz sasnieguši gan reģionālā, nacionālā un starptautiskā līmenī. Konferencē prezentētās bioenerģijas stratēģijas demonstrāciju reģionos un labās prakses piemēri parāda dažādus veidus kā atbalstīt un palielināt ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanu un izmantošanu Baltijas jūras reģionā."

Konferences pirmās sesijas laikā "Koksnes biomasa" tika demonstrēti ilgtspējīgi, resursu efektīvi piemēri kā izmantot koksnes biomasu bioenerģijas ražošanai un tika doti priekšstati par dažādiem atbalsta instrumentiem Baltijas jūras reģiona valstīs. Otrajā sesijā "Bioloģiskie atkritumi un integrētie risinājumi" demonstrētie labās prakses piemēri apvienoja dažādus risinājumus kā bioenerģijas ražošana var attīstīt citus sektorus un veidot mijiedarbības ar sociālo un ekonomisko vidi.

Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš atzīmē: "Ilgtspējības būtība bija galvenais uz, ko tika vērsta uzmanība konferencē. Esmu priecīgs, ka arī ražotāji apstiprināja, ka, lai panāktu sabiedrības atbalstu atjaunojamās enerģijas ražošanai ilgtspējībai ir izšķirošā loma."

Projekta "Bioenergy Promotio 2" mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā. Lai sasniegtu projekta mērķi tika ieviesti projekta pamata stadijā sasniegtie rezultāti ar demonstrāciju, testēšanas un pārneses aktivitātēm. Projekta turpinājuma posms sastāv no 12 iepriekšējā projekta konsorcija partneriem un SIA "Vides investīciju fonds", kas pievienojās 2012.gada augustā. Projektā nozīmīgu lomu ieņem dažādi asociētie partneri, kā "Baltic 21", nacionālās ministrijas un demonstrāciju reģioni katrā dalībvalstī. Projekta vadošais partneris ir Vācijas Atjaunojamo energoresursu aģentūra.

 

Konferences prezentācijas pieejamas šeit (pārsvarā angļu valodā):

"Bioenergy Promotion 2- from strategies to activities" Aino Martikainen, project manager of "Bioenergy Promotion 2" Agency for Renewable Resources, Germany

"National and regional support for bioenergy development" Michael Krug, researcher at Environmental Policy Research Centre, Freie Universität Berlin

"Biomass for district heating systems in Latvia: municipality of Ludza case"Edgars Vigants, director at DH "Ludzas Bio – energija", Renewable Energy Federation of Latvia 

"Experience in developing the use of biomass in district heating of Kaunas city” Rimantas Bakas, general director of DH company AB Kauno Energija

"Regional and local use of forest energy in North Karelia, Finland" Jouko Parviainen, project manager at Joensuu Regional Development Company JOSEK Ltd and Pielinen Karelia Development Center PIKES Ltd 

"The development of bioenergy in Grodno region, Belarus" Eugeny Gerasimovich,deputy chief of planning and economic department at Grodno Region Forestry Board

"The Rotenburg (Wümme) bioenergy initiative - biogas and wood-based bioenergy - balancing economic, social and environmental goals" Alexander Rosenberg,senior forestry officer at Chamber of Agriculture Lower Saxony

"Renewable energy and efficient technology for development of green business in Latvia" Edgars Romanovskis, Greenhouse complex "Mezvidi" CO, bioenergy producer, Member of the Agriculture, Wood and Fisheries Committee at Latvian Chamber of Commerce and Industry

"Energy planning in local and regional level: example of Roskilde region, Denmark" Tyge Kjaer, professor at Roskilde University

"Experience in Sweden, Skaraborg region -bioenergy as a key driver in agricultural and green business development" Pascal Tshibanda, managing director at Green Tech Park

"Bio-waste technologies – challenges imposed by EU regulations: Gdynia municipality, Poland" Adam Cenian, professor at the Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery, Gdansk, Polish Academy of Sciences 

"Bio-waste technologies. Challengess and opportunities in the City of Gdynia." Lukasz dabrowski, Gdynia, City planning Department

"Greening of the industrial symbiosis of the Kalundborg, Denmark" Thomas Budde Christensen, professor at Roskilde University

 Vairāk par konferenci un projektu var uzzināt no projekta vadītājas Selīnas Vancānes:

+371 67845111

selina.vancane@lvif.gov.lv 

 drukāt lapu