SEAP PLUS projekta pārstāvji piedalās diskusijā par energoefektivitātes mērķiem

2013. gada 2. oktobrī Latvijas Vides investīciju fonda pārstāvji piedalījās SIA Ekodoma rīkotajā pirmā augsta līmeņa nacionālo apaļā galda diskusijā par energoefektivitātes mērķiem un pašvaldību ilgtspējīgiem siltumenerģijas tarifiem.

Diskusijas viens no mērķiem bija spriest par optimāliem energoefektivitātes mērķiem Latvijā un iesaistīto pušu atbildību un galvenajām rīcībām, lai izvirzītie mērķi tiktu sasniegti. Otrs tikšanās mērķis bija diskutēt par jautājumiem, kas skar ilgtspējīgu siltumapgādi un energoplānošanu pašvaldībās, īpašu uzmanību pievēršot obligātās iepirkumu komponentes ietekmei uz siltumenerģijas tarifiem.

Diskusijā piedalījās ministriju, nevalstisko organizāciju, nozaru ekspertu un pašvaldību pārstāvji.

   

Diskusija tika rīkota Meshartility projekta ietvaros sadarbojoties ar SEAP PLUS projektu, kas tiek ieviesti ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy Europe" finansiālu atbalstu.

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)