Pieejams projekta Bioenerģijas izmantošanas veicināšana buklets

Piedāvājam iepazīties ar projekta "Bioenergy Promotion 2" bukletu "Enerģētikas plānošana vietējā un reģionālā līmenī — labas prakses piemēri Baltijas Jūras reģionā", kurā apkopoti enerģētikas sektora plānošanas labās prakses piemēri no 7 demonstrāciju reģioniem Baltijas Jūras reģionā.

Demonstrāciju reģioni ir: Skāraborjas lēne (Zviedrija), Zēlandes reģions (Dānija), Gdiņas-Pomerānijas reģions (Polija), Rotenburga (Vācija), Ziemeļkarēlija (Somija), Tukums (Latvija) un Kauņa (Lietuva).

Projekta „Bioenergy Promotion 2” ietvaros septiņi demonstrāciju reģioni izmantos gūtos rezultātus un pieredzi, lai uzlabotu enerģijas stratēģijas attīstību un ieviešanu vietējā un reģionālā līmenī. Šie reģioni ir kā labs piemērs citām vietām visā Baltijas jūras reģionā. Paredzētie pasākumi ir vērsti uz zināšanu paaugstināšanu, mobilizēšanu, apmācību un pielāgošanu. Projektā tiek analizētas esošās atbalsta shēmas un politikas attīstības tendences, kas ir saistītas ar enerģijas stratēģiju un rīcību īstenošanu.

Šis buklets veidots sadarbībā ar projekta "Bioenergy Promotion 2" partneriem. Projekts tiek finansēts no Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2007-2013 un ir daļēji finansēta no Eiropas Savienības.Bukleta autors ir SIA "Vides investīciju fonds" un projekta satura veidošanā piedalījušies projekta partneri. Visu atbildību par šī bukleta saturu uzņemas tās autori.
Bukleta izdevums neataino Eiropas Savienības oficiālo viedokli. 

Pārējos komunikāciju materiālus - ziņu lapas, brošūras, u.c. aicinām atrast šeit.

Lai saņemtu bukletu drukātā veidā sazināties ar projekta vadītāju Selīnu Vancāni:

selina.vancane@lvif.gov.lv
+371 67 845 111