Sagatavots PassREg projekta buklets un plakāts

Projektā "Pasīvo māju un atjaunojamo energoresursu reģioni" (turpmāk projekta akronīms PassREg) ir sagatavots projekta buklets latviešu un angļu valodā.

Materiāls ietver informāciju par projekta mērķiem un projekta aktivitātēm. Bukletā iekļauta informācija projekta mērķauditorijām:

Aicinām iepazīties ar bukletu:

Aicinām iepazīties ar plakātu:

Projektā bez Vides investīciju fonda iesaistījušās vēl 13 organizācijas un pašvaldības no 9 Eiropas valstīm – Vācijas, Nīderlandes, Beļģijas, Austrijas, Francijas, Itālijas, Bulgārijas, Horvātijas, Lielbritānijas.

Projekta ietvaros tiks apkopoti, analizēti un tālāk izplatīti risinājumi un pieredze, kas iegūti no projekta dalībvalstīs īstenotajiem piemēriem. Viens no mērķiem ir izveidot ilgtspējīgu kapacitātes paaugstināšanas un kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, kas nodrošinātu kvalitātes standartu ievērošanu arī pēc projekta īstenošanas.