Industriālās energoefektivitātes klasteris - LIAA Klasteru programma

Industriālās energoefektivitātes klasteris - LIAA Klasteru programma

Projekta norises laiks

2012.-2015.gads (36 mēneši)

Projekta apraksts

Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanas risinājumu attīstību Latvijā un sekmētu vietējo ražotāju konkurētspēju, Fonds ir iesaistījies Industriālā energoefektivitātes klasterī, kura vadošais partneris ir biedrība "Passive House Latvija". Klasteris apvieno 25 nozares organizācijas, tostarp, būvuzņēmējus, būvizstrādājumu ražotājus, arhitektu un projektētāju uzņēmumus, pētniecības un izglītības iestādes, konsultāciju un sabiedrisko attiecību uzņēmumus.

Projekta mērķis

Industriālās Energoefektivitātes klastera mērķis ir celt Latvijas rūpniecības uzņēmumu un energoefektivitātes pakalpojumu sniedzēju eksporta kapacitāti.

Projekta galvenās aktivitātes

Projekta budžets

Projekta kopējās plānotās izmaksas trīs gadu laikā ir 405 090 LVL. SIA „Vides investīciju fonds" projektā piedalās kā projekta partneris ar plānoto apjomu projektā 7260 LVL, no kuriem pašu finansējums ir līdz 2160 LVL jeb 29,75%.

Projekta partneri

Projektu finansē

 

Projekta mājas lapa: