lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā / Semināri / SEAP PLUS projekta pārstāvji iepazīstas ar aktuālo situāciju Latvijas enerģētikas nozarē

SEAP PLUS projekta pārstāvji iepazīstas ar aktuālo situāciju Latvijas enerģētikas nozarē

Projekta „Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plāni - vienota Eiropa enerģijas apsaimniekošanā” (turpmāk projekta akronīms SEAP PLUS) komanda laika posmā no 2012. gada 7. novembra līdz 9. novembrim organizēja Jokkmokkas pašvaldības vizīti Latvijā, Latgales plānošanas reģionā, Līvānu un Viļānu novadā.

Vizītes pirmajā dienā pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas prezentēja klimata un reģionu attīstības politiku Latvijā, savukārt eksperts no Sabiedriskās politikas centra Providus iepazīstināja ar aktuālo situāciju enerģētikas un politikas plānošanas jomā Latvijā:

Otrajā vizītes dienā tika organizēts diskusiju seminārs Latgales plānošanas reģiona pašvaldību pārstāvjiem. Semināra laikā tika pārrunāta pieredze un izaicinājumi Ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu izstrādē:

Trešajā vizītes dienā Jokkmokkas pašvaldības pārstāvji apmeklēja enerģijas ražošanas uzņēmumos – labās prakses piemērus reģionā:

  • Vizītes Rožupes pamatskolā laikā tika apskatīti risinājumi ēkas energoefektivitātes rādītāju uzlabošanā;
  • Vizīte biomasas koģenerācijas stacijā SIA „Kņavas granulas”. Īpašnieks Ē. Samulis iepazīstināja ar izstrādāto gazifikācijas tehnoloģiju;
  • Vizīte Viļānu hidroelektro stacijā. Īpašnieks H. Janovskis iepazīstināja ar stacijas darbības vēsturi un aktuālo situāciju;
  • Vizīte Viļānu biogāzes koģenerācijas stacijā. Īpašnieks L.Zunda iepazīstināja ar biogāzes ražošanas procesu, izejvielām, saražoto apjomu.

  

Projekta vadītāja: Aija Zučika (E - pasts: aija.zucika@lvif.gov.lv, tel. 0037167845111)

SIA "Vides investīciju fonda” īstenotā projekta SEAP PLUS mērķis ir sekmēt ilgspējīgas enerģijas pārvaldi reģionos, veicinot pašvaldības iesaistīti Pilsētu mēru paktu kustībā, kā arī izstrādājot ilgspējīgas enerģētikas rīcības plānus. Latvijā projekta aktivitātes tiek īstenotas Latgales plānošanas reģiona pašvaldībās.

Projekts tiek ieviests ar ES finansēšanas programmas "Intelligent Energy - Europe" finansiālu atbalstu. Projekta vadošais partneris ir Grieķijas Tehniskā kamera, un projektā apvienoti partneri no 11 Eiropas Savienības valstīm. Tā īstenošanas periods ir līdz 2014. gada 30. septembrim.

 

 drukāt lapu