lv en
Home
Email

Sākumlapa / Attīstības sadarbība / Bioenerģijas izmantošanas veicināšana 2 - rīcības plānu ieviešana / Semināri / Eksperti diskutēs par bioenerģijas attīstības ietekmi uz dabas, sociālo un ekonomikas vidi

SIA „Vides investīciju fonds” Baltijas Jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta „Bioenergy Promotion 2” ietvaros šī gada 13.decembrī, Eiropas Savienības mājā, Aspazijas ielā 28 organizē ekspertu diskusiju ”Ilgtspējīga bioenerģija: dabas kapitāls un ekonomika”. Diskusija tiek rīkota saistībā ar semināru: Nature Capital and Green Economy, Towards a Strategy for the Baltic Region, kas notiek Rīgā 14.decembrī ar Friedrich Ebert Stiftunga fonda atbalstu.

Diskusijas mērķis ir iepazīstināt ar projektā izstrādātajiem ilgtspējīgas bioenerģijas izmantošanas un ražošanas kritērijiem un veicināt to ieviešanas attīstību Latvijā un ārvalstīs. Īpaša uzmanība tiks pievērsta bioenerģijas iespējamajai ietekmei uz dabas vidi.

Baltijas Jūras reģiona valstīs biomasas resursu potenciāls tiek izmantots nepilnīgi enerģijas ražošanai. Taču šī interese palielinās ieviešot likumdošanu, kas veicina izpratni par klimata pārmaiņu ietekmi, kā arī augošais biomasas tirgus palielina iespējas lauku attīstībai. Pieaugošā biomasas produkcija un izmantošana enerģijai liek pievērst pastiprinātu uzmanību tās ilgtspējai un pastāv nepieciešamība pēc stratēģiskas pieejas, kas nodrošinātu, ka šie procesi nerada draudus dabas, sociālajai un ekonomikas attīstībai.

ES līdzfinansētais Baltijas Jūras transnacionālās sadarbības programmas projekts „Bioenergy Promotion 2” mērķis ir nostiprināt virzību uz ilgtspējīgu, konkurētspējīgu un teritoriāli integrētu bioenerģijas sektora attīstību Baltijas Jūras reģionā ieviešot projekta pamata stadijā sasniegtos rezultātus ar demonstrāciju, testēšanas un pieredzes pārneses aktivitātēm. Projektā, sadarbojoties valstīm kā Vācija, Dānija, Somija, Zviedrija, Norvēģija, Polija, Lietuva un Latvija, tika izstrādāti ilgtspējīgas bioenerģijas ražošanas un izmantošanas kritēriji un principi.

 Definētie principi un kritēriji var tikt izmantoti plānojot un attīstot stratēģijas ilgtspējīgai bioenerģijas ražošanai un ES dalībvalstis var izmantot kā vadlīnijas veidojot un optimizējot to atbalsta shēmas. Tāpat šie kritēriji paredzēti, lai iesaistītu citu mērķgrupu, kas ieinteresēti bioenerģijas ražošanā, NVO un enerģijas uzņēmumus. Minētie kritēriji tiek iedalīti kategorijās definējot principu, kritēriju un nosakot indikatorus: Bioloģiskajai daudzveidībai; Resursu efektivitātei; Enerģijas efektivitātei; Klimata pārmaiņu ietekmei; Sociālajiem aspektiem; Ekonomikai. Minētie kritēriji ir saistīti ar ES politikas dokumentiem un to izstrāde tika balstīta uz jau izstrādātas metodoloģijas, kas tika izmantota veidojot Ziemeļvalstu Ministru Padomes projektu un ES Direktīvu 2009/28/EC par enerģijas ražošanas veicināšanu no atjaunojamiem energoresursiem.

Projektā „Bioenergy Promotion 2” šie kritēriji un principi nepārtraukti tiek uzlaboti un atjaunoti, tie tika pārbaudīti katrā no projektu partneru valstīm. Latvijā šie principi tika attiecināti uzņēmumu līmenī uz mazajiem centrālās siltumapgādes uzņēmumiem Tukuma novadā. SIA „Vides investīciju fonds” vēlas iepazīstināt ar projekta izpētes rezultātiem un secinājumiem un izmantjot izdevību tikties ar starptautiskiem ekspertiem no blakus notiekošā pasākuma par dabas kapitāla izmantošanu zaļajai ekonomikai veidot dialogu starp Latvijas un ārvalstu ekspertiem ilgtspējīgas enerģijas jomā.

Diskusijā piedalīsies eksperti no Latvijas Dabas fonda, Pasaules Dabas fonda Latvijā, Latvijas Lauku foruma, Vides Aizsardzības kluba, biedrības Zemnieku Saeima, Latvijas Universitātes, LVMI „Silava”, INFORSE Europe (Dānija) un Ilgtspējīgas Eiropas Attīstības izpētes centra SERI (Vācija). 

Pasākumu organizē SIA „Vides investīciju fonds” projekta „Bioenergy Promotion 2” ietvaros sadarbībā ar Latvijas Zaļo kustību. 

Diskusijas programma

 

Vairāk par projektu "Bioenergy Promotion 2":
Selīna Ābelniece
selina.abelniece@lvif.gov.lv

 

     

 

 

 drukāt lapu