VIF2012/10

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

Z. Ozoliņa 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – Z. Ozoliņa, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2012/10

Iepirkuma publicēšanas datums:2012. gada 22. novembrī plkst. 17:00

Iepirkuma nosaukums:

Juridisko pakalpojumu sniegšana projektā CB58 "Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" (Baltic EcoMussel)

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2012. gada 3. decembrim plkst. 16:00

norāde:

Juridisko pakalpojumu sniegšana projektā CB58 "Gliemju audzēšana, apstrāde un izmantošana komerciālos nolūkos Baltijas jūras reģionā" (BalticEcoMussel), Centrālās Baltijas INTERREG IVA programma 2007-2013 

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits:2
Uzvarētājs:Anita Laima Lancmane
Līgumcena:Ls 1047.18