lv en
Home
Email

Sākumlapa / Sākums / Iepirkumi / 2012 / VIF2012/8

Pasūtītāja nosaukums:

SIA "Vides investīciju fonds", Ģertrūdes iela 10/12, Rīga

Pārraudzība:

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Iepirkuma atbildīgā persona:

S.Ābelniece 
Persona, kura pilnvarota sniegt paskaidrojumus pretendentiem – S.Ābelniece, tel. 67845111. 

Iepirkuma identifikācijas Nr.:

VIF2012/8

Iepirkuma publicēšanas datums: 2012. gada 1.novembris plkst. 16:00

Iepirkuma nosaukums:

Projekta "Bioenergy Promotion 2" uzdevuma "Popularizēt un pārbaudīt izstrādātos ilgtspējības principus un kritērijus publiskā un tirgus sektora dalībniekiem" izpildes eksperts.

Piedāvājuma iesniegšanas

 

vieta:

Rīga, Ģertrūdes iela 10/12, LV– 1010

termiņš:

2012. gada 6. novembris plkst. 17:00

norāde:

Eksperts "Bioenergy Promotion 2"

Vērtēšanas kritērijs:

piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst uzaicinājumā norādītajām prasībām. Visām cenām ir jābūt norādītām latos ar un bez PVN.

Iepirkuma nolikums:

Iepirkuma nolikums pdf formātā

Fonds neuzņemas atbildību vai saistības par izmaksām, kas saistītas ar piedalīšanos šajā iepirkumā. Fondam ir tiesības noraidīt visus piedāvājumus vai daļu no piedāvājuma. Iesniedzot piedāvājumu sabiedrība apliecina, ka pilnībā saprot iepirkuma nolikumu, ir ar to iepazinusies un iesniegtie piedāvājuma varianti, pilnībā atbilst iepirkuma nolikumam (piedāvājumi var ietvert papildus pakalpojumus).


Iepirkuma rezultāts:
Iesniegto piedāvājumu skaits: 1
Uzvarētājs: Alda OZOLA, pašnodarbinātā persona
Līgumcena: Ls 630 bez PVN


drukāt lapu