lv en
Home
Email

Sākumlapa / Bīstamie medicīniskie atkritumi / Jaunumi / Ievieš atkritumu apstrādes iekārtu mikrobioloģiskās efektivitātes paškontroles sistēmu

Pirmās veselības aprūpes atkritumu apstrādes iestādes Latvijā ievieš atkritumu apstrādes iekārtu mikrobioloģiskās efektivitātes paškontroles sistēmu

Katra veselības aprūpes iestāde Latvijā rada bīstamos infekciozos atkritumus, kuru dezinfekcija atbilstoši normatīvo aktu prasībām ir obligāta. Tāpēc veselības aprūpes iestādes pienākums ir izvēlēties tai piemērotāko infekciozo atkritumu apstrādes veidu, respektīvi - darīt to pašai, izmantojot mazas jaudas veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtu uz vietas iestādē - vai sadarboties ar vienu no diviem Latvijā esošajiem centralizētiem veselības aprūpes atkritumu apstrādes uzņēmumiem - AS „BAO" un SIA „Lautus", vai kādu no starpniecības uzņēmumiem, kas nodrošina šo specifisko atkritumu transportēšanu uz apstrādes uzņēmumiem.

Lielākā daļa veselības aprūpes atkritumu Latvijā tiek apstrādāta centralizēti vienā no diviem veselības aprūpes atkritumu apstrādes uzņēmumiem, taču vismaz deviņas slimnīcas Latvijā veic veselības aprūpes atkritumu apstrādi arī uz vietas slimnīcā, izmantojot mazas jaudas veselības aprūpes apstrādes iekārtām.

Ņemot vērā, ka kopumā Latvijā darbojas trīs veidu veselības aprūpes atkritumu apstrādes tehnoloģijas (autoklavēšanas, ķīmiskās apstrādes un mikroviļņu tehnoloģija), kā arī ņemot vērā to, ka katrā iekārtā apstrādāto atkritumu daudzums un infekciozo atkritumu specifika ir atšķirīga, pamatots ir jautājums, cik efektīvi katra no iekārtām ikdienā darbojas un vai infekciozie atkritumi tiek atbilstoši apstrādāti.

Lai risinātu šo situāciju, ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda projekta „Labas veselības aprūpes atkritumu apsaimniekošanas prakses veicināšana, lai samazinātu vides piesārņojumu, kā arī dioksīnu un dzīvsudraba izdalīšanos" (turpmāk - Projekts) ietvaros abos centralizētās veselības aprūpes atkritumu apstrādes uzņēmumos - SIA „Lautus" un AS „BAO", kā arī abās Projekta pilotslimnīcās - „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca", SIA „Rēzeknes slimnīca" - kas veic veselības aprūpes atkritumu apstrādi uz vietas slimnīcā, sākot ar 2012.gada janvāri tiek ieviesta veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtu mikrobioloģiskās efektivitātes paškontroles sistēma. 2011.gada decembrī Projekta ietvaros ir veikta šo četru pilotiestāžu darbinieku apmācība testu veikšanā, kā arī pilotiestādes ir nodrošinātas ar testu veikšanai nepieciešamo inventāru - attiecīgajām sporām, inkubācijas šķīdumiem, inkubatoriem, kā arī ar Projekta izstrādātajām instrukcijām un testēšanas protokoliem. Ieviestā sistēma ļaus slimnīcām un apstrādes uzņēmumiem pašiem pārliecināties par to rīcībā esošo iekārtu darbības efektivitāti un samazinās risku, ka bīstamie infekciozie atkritumi var nonākt atkritumu poligonos neapstrādāti, tādējādi, radot veselības apdraudējuma risku cilvēkiem un piesārņojuma risku apkārtējai videi.

Projekta ietvaros, sadarbībā ar Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, kā arī nozares profesionālajām apvienībām un atbilstošajām nevalstiskajām organizācijām ir izstrādāts normatīvo aktu projekts, kas paredz kārtību, kādā veicama veselības aprūpes atkritumu apstrādes iekārtu mikrobioloģiskās efektivitātes testēšana. Projekta pilotiestādēs ieviestā paškontroles sistēma ļaus arī citām veselības aprūpes atkritumu apstrādes iestādēm laicīgi iepazīties ar radīto sistēmu, lai savlaicīgi sagatavotos situācijai, kad šādas paškontroles prasības tiks pieņemtas kā obligātas atbilstoši normatīvajiem aktiem.

ANO Attīstības programmas un Pasaules Vides fonda finansētais Projekts Latvijā īstenots sadarbībā ar Pasaules Veselības organizāciju, Latvijas Republikas Veselības ministriju, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju; Projekta nacionālais īstenotājs Latvijā bija SIA „Vides investīciju fonds".

 drukāt lapu